Toch nog maatregelen voor toegankelijkheid stadhuis..

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-12-2016 Wethouder Huib van Olden komt spoedig met voorstellen over de toegankelijkheid van het stadhuis. Dat heeft de wethouder so wie so al beloofd in de commissievergadering MO dd.30-11-2016. En ook is zijn toezegging  een vervolg op een ontwerpbesluit van de staatssecretaris van Volksgezondheid over de toegankelijkheid van een stadhuis voor personen met een handicap of een chronisch ziekte. Immers er bestond nogal wat kritiek van cliëntenorganisaties op die tekortkoming.
Maar, zo zegt de wethouder, het valt nogal mee. ‘Onze aanpak sluit goed aan bij de regels van dat ontwerpbesluit… ‘.
Van Olden schrijft dan ook, dat na het reces hij – na besluitvorming- zijn advies en de te nemen maatregelen aan de raad in een brief zal meedelen.

Stadhuis kan nog toegankelijker..

foto © paul kriele,  23 december 2015.