Toegankelijkheid stadhuis ook voor rolstoelen verruimd

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-01-2017 | Gewijzigd op: 19-01-2017
Na constatering dat de toegankelijkheid van het stadhuis, ook al is er een lift aan de achterzijde, niet optimaal is. heeft de gemeente, na herhaald verzoek en na onderzoek, vier adviseurs* geraadpleegd. Aan de hand van hun advies is min of meer besloten om twee trapliften aan te brengen in de hal van het stadhuis naar de trouwzaal. Dat is voorkeur van de adviseurs*.
Tevens is het advies van de geraadpleegden*: om aan de bestaande lift aan de achterzijde een afstandsbediening toe te voegen.
Varianten uit het voorstel van B&W aan de raad: 
-vervanging van de lift aan de achterzijde circa € 55.000.
-het installeren van twee trapliften in de hal naar de trouwzaal, waar anders twee trapjes moeten worden genomen. Kosten maximaal €35.0000 € 55.000
-of een invalidenlift aanbrengen bij de hoofdentree van het stadhuis. Kosten €30.000 - € 45.000 Niet vandalisme bestendig en er moet dan alsnog een hindernis worden genomen..

Om van de hal naar de trouwzaal te nemen, dienen tweee trapjes te worden betreden.
Die krijgen er waarschijnlijk een traplift bij.
 

foto © bossche encyclopedie
 

*Adviezen
De vier adviseurs waren: Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid, Gehandicaptenplatform, afdeling Erfgoed en het aanspreekpunt in het stadhuis [de bodes]. 

Zie ook bericht dd. 16 september 2016:  Gemeente gaat alsnog toegankelijkheid  van de stadhuishal bezien