Portretten van burgemeestersechtpaar van Thye Hannes onthuld

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-10-2019 | Gewijzigd op: 24-10-2019
Dinsdagmiddag 22 oktober 2019 werd in het stadhuis, in de burgemeestersgalerij, de portretten onthuld, door burgemeester Jack Mikkers van Willem Hendrik van Thye Hannes en door wethouder Huib van Olden van Louise Gertrude Caroline van Rappard. De twee portretten, geschilderd in 1850 door N.J.W.de Roode, zijn in 1962 uit een erfenis van kunstverzamlaarster, Anna Kuijtenbrouwer bij W.L . Barendrecht-barones van Pallandt, terecht gekomen. Zij heeft na beraad met haar man ze aan de gemeente ter schenking aangeboden omdat het stadhuis het thuis was van deze voormalige burgemeeter. Deze Willem Hendrik was van 1816-1824 burgemeester van ’s-Hertogenbosch. 

Willem Hendrik vanThye-Hannes overleed in Kasteel Meerwijk op 19 augustus 1849.
 
....
....
Maurits, Dolf, Tijn en Willem Barendrecht  bij de portretten van 
Willem Hendrik en Louise van Thye Hannes-van Rappard.
Hun ouders schonken ze aan de gemeente Den Bosch
De kunstwerken, geschilderd door  Nicolaas de Roode, hebben
een plaats gekregen in de burgemeestersgalerij van het stadhuis.


foto's © paul kriele, 22 oktober 2019.
 
.....

Naast de vier gepensioneerden Maurits, Tijn, Dolf en Willem Barendrecht, waren ook leden van de VVV en van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch bij de ceremonie aanwezig. De reden daarvan was dat zij als stadsgidsen ook in het stadhuis van dit aspect van de Bossche geschiedenis op de hoogte behoren te zijn.

Nicolaas Johannes Wilhelmus de Roode *Voorburg, 2 april 1814 + Den Haag, 24 oktober 1884, een vermaard portretschilder, is de maker van de twee 175 jaar oude kunstwerken.
Hun vader en moeder waren erg aan de schilderijen gehecht. Ze bleven als combinatie altijd in het ouderlijk woonhuis, maar bij de volgende generatie kwam de beslissing de stukken aan het Bossche stadhuis, het thuis van burgemeester Van Thije Hannes [burgemeesterschap 1816-1824]  te schenken. En aldus geschiedde op voorwaarden dat het portret van de burgemeester, in de burgemeestersgalerij, naast dat van zijn vrouw zou worden opgehangen.

Geschiedenis van geslacht Ten Thye Hannes
Voorvader Willem Hendrik van Thye Hannes, die van reformatorische afkomst was, was naast zijn burgemeesterschap onder meer ook heer Van Meerwijk en lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Naast dat hij tot de adelstand werd verheven was van Thye op de kiezerslijst een van de hoogst aangeslagenen volgens de belastingregisters.
Willem Hendrik van Thye overleed op 19 augustus 1849 in kasteel Meerwijk. Hij en zijn vrouw zijn dankzij diens vijf nazaten voor eeuwig in het Bossche stadhuis via deze kunstwerken aanwezig.
De vijf broers Barendrecht
die de portretten kwamen overdragen aan de gemeente.
Links burgemeester Jack Mikkers en rechts wethouder Huib van Olden. Van de burgemeester ontvingen zij het pas verschenen boek Kasteel Meerwijk omdat
dat in de 18e eeuw in familiebezit kwam
van de VanThyens.


foto © paul kriele, 22 oktober 2019.
................................................
 

De ceremonie ging vooraf met toespraken van onder meer wethouder Huib van Olden die woonachtig in het huis van een dochter van Van Thye*, zelf ook protestant is en zelf ook lid van de Zwanenenbroeders, om die redenen enige verwantschap voelde met deze burgemeester, die voor en na 1824 ook nog eens tot ere-wethouder werd benoemd. ‘Dus burgemeester Mikkers’, zo richtte Van Olden zich tot de huidige eerste burger van de stad, ‘hier ligt nog een wijd gesternte voor u’. 

*Willem Hendrik, die in de [Eerste] Nieuwstraat woonde, een huis met een open plaats, koetshuis en stal , erfde in 1800 Meerwijk van zijn grootvader Johan Abraham. Willem Hendrik gebruikte het kasteeltje Meerwijk als zomerverblijf, waar hij zich met echtgenote per koets heen liet rijden.
In die jaren: een weinig flitsende stad Den Bosch
Archivaris Rolf Hage ging tamelijk uitgebreid in op de politieke en ook economische situatie uit die bestuursjaren van Van Thye Hannes, de jaren 1816-1824 waarover weinig spectaculairs viel te melden. Den Bosch met toen 13.000 inwoners en een begroting van Hfl. 120.000 was niet echt een flitsende stad. Wel heeft Van Thye Hannes, na zijn bestuursperiode de aanleg van de Zuid-Willemsvaart meegemaakt en de bouw van de Grote Kerk op het Kerkplein, zo vertelde de wethouder.
Na dit deel van de onthullingsceremonie toog het gezelschap naar de burgemeestersgalerij waar de portretten definitief een plaats hadden gekregen. 

Terug naar boven