CO2-melders en ventilatiecoach voor scholen

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-02-2022 De gemeente is gestart met het verstrekken van C02-melders voor alle klaslokalen in de basisscholen. Ook start na de krokusvakantie een ventilatiecoach die de scholen gaat helpen bij het verbeteren van de ventilatie in de klas. We geven ook ondersteuning in de kinderopvang. Goede ventilatie helpt hierbij en voorkomt coronabesmettingen. 
In de  door de 'sectorraden' verstrekte handreiking staat een aantal stappen: het goed onderhouden van bestaande installaties, optimaliseren en juiste gebruik van deze installaties..
Ventilatiecoach De komende 6 maanden gaat een onafhankelijke ventilatiecoach elke school bezoeken. De coach zoekt op en met de school naar verbeteringen.
CO2-melder We zorgen dat er voor elk klaslokaal een CO2-melder beschikbaar is. Dat is nu nog niet het geval..
Het Rijk heeft aangekondigd de aanschaf van CO2-melders te vergoeden.