Tweespalt binnen gemeente over toekomst panden Wolvenhoek 2-4

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-11-2022 | Gewijzigd op: 05-11-2022
Tweespalt binnen gemeente over toekomst panden Wolvenhoek 2-4
Wolvenhoek 2-4.  Nummer 4 is het voormalige pand van Lamers en Indemans [later Interpharm] met een juweel van een tuin. foto erfgoed / bossche encyclopedie.

De panden Wolvenhoek 2-4, die eigendom zijn van de gemeente, staan op het punt of verkocht te worden, of te worden voortgezet als kantoor voor het ambtenarenapparaat van de gemeente. Dat laatste slaat op een uitbreiding van het Stadskantoor dat aan de overzijde ligt.
De tweespalt blijkt uit het feit dat het Algemeen Management Team [AMT] de panden wil verzilveren, maar dat het Facilitair apparaat [de ‘Gebouwen’ van de gemeente]  feitelijk de panden hard nodig heeft als uitbreiding van het Stadskantoor. Daar is een groot tekort aan kantoorruimte ontstaan.
Dus het AMT wil ze behouden.
Probleem is bij dat een nieuwe gebruiker wordt geconfronteerd met de ernaast gelegen sociëteit van de HAS en bij behouden dienen panden te worden opgeknapt en so wie so te worden geïsoleerd en duurzaam te worden gemaakt.
 
Gremio Unio, de soos van de HAS op Wolvenhoek 6.
foto © paul kriele,  8 oktober 2016.
Dinsdag 9 november 2022 behandelt het College van B&W in haar wekelijkse vergadering dit probleem. ‘Wijs is,’ aldus een oud functionaris van de gemeente die beslist van wanten weet, behoudt de panden. Je kunt ze als buurman maar één keer in je leven kopen, is het gezegde. En je weet niet wat voor problemen dat verkoop van een uniek stel pand en in de binnenstad nog oplevert. Onbekend is wie de nieuwe eigenaar wordt. Daar heb je weinig over te zeggen .