Gemeente & Provincie gaan -in een stichting- museumkwartier beheren

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-03-2012 | Gewijzigd op: 09-03-2012
In een nieuw op te richten Vastgoed[beheer]model gaan 'Den Bosch' en de provincie het Museumkwartier beheren.
Daartoe is in een samenwerkingsovereenkomst de 'Stichting Beheer Museumkwartier' opgericht, dat zich ten doel stelt: het exploiteren [huren & verhuren] en het beheer van het vastgoed tussen de Verwersstraat, Waterstraat, de Mortel en de Beurdsestraat/Weverplaats.
De opzet is tevens om in dat gebied werkzaamheden te gunnen aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vanwege het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de mogelijke terugkeer van hen tot de arbeidsmarkt [social return].

De oudbouw, het gouvernementspaleis, later provinciehuis en woonhuis van de CdK.
De nieuwbouw van het Brabants Museum aan de zijde Beurdsestraat.

foto's © paul kriele, 20 januari en 1 maart 2012.  

De aanleiding, aldus het raadsvoorstel is dat deskundige personen het beheer moeten gaan doen over de diverse panden in het gebied. Bovendien worden de gezamenlijke doelen van gemeente en provincie het beste gewaarborgd door een gezamenlijk beheer. Bij de verhuur komt btw kijken en dat fiscale aspect maakt dat er één overkoepelende hoofdhuurder zal gaan optreden. Mbt dat laatste aspect zijn al met de belastingen afspraken gemaakt voor de kantoren in de Waterstraat.

De nieuwbouw van het SM's langszij de Mortel met de opvallende groene glaspanelen.

foto's © paul kriele, 1 en 9 maart 2012.
Hierboven het museumgebouw van het nieuwe SM's aan de Mortel, gezien vanaf het Zuiden [Mortelkazerne].

Parallel hieraan loopt nog een verzelfstandiging van het SM's tot 'Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch'.
De raden, zowel die van de Provincie [GS] als die van de gemeente, krijgen binnenkort dit voorstel voorgelegd.


foto's © paul kriele, 10 januari en 9 maart 2012.
Drie van de zes 'aanleunwoningen' aangrenzend aan de museumuitbreiding in de Beurdsestraat/ Weversplaats.
foto © paul kriele, 10 januari 2012.
Terug naar boven