Vrij baan voor Bestuurscentrum/Stadskantoor

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-01-2001 | Gewijzigd op: 29-10-2012
Bezwaren omwonenend tegen Bestuurscentrum overwonnen.
Januari 2001 werd groen licht gegeven voor de aanbouw achter het stadhuis. Er waren toen enkele bezwaarmakers die schrokken van de grote kolos naast hun nederig winkeltje o.a. Max Leenheers. Ze dachten in hun omzet te worden geschaad.
Die bezwaren zijn wellicht met de mantel der liefde geslecht. Tenminste: de gemeente heeft nimmer aan die claims toegegeven, evenmin is zij financieel over de brug gekomen, terwijl toch twee jaar de doorgang via Wolvenhoek en Achter het Stadhuis dicht zaten...  
De ervaring leert dat claims pas achteraf kunnen worden ingediend, zoals een dergelijke schadeclaim ook in de procedure door Mart van Drunen [bouw Arena] aangespannen, is gebeurd. 
Niets ligt de nieuwbouw van een Bestuurscentrum [raadzaal plus fractiekamers aan Achter het Stadhuis en een uitbreiding van het Stadskantoor in de Keizerstraat] nog in de weg. 
Woordvoerder Herman Loerakker bevestigt dat twee soorten procedures met goed gevolg zijn doorlopen. De formele procedure -op gebied van bouwvergunning, milieu en bestemmingsplan- is nu ook door de provincie afgewerkt. Het tweede traject vormen de bezwaarschriften van twee aanpalende bewoners in de Keizerstraat . Op basis van ‘planschade’ is met hen de kwestie opgelost, aldus Loerakker.

Aan bezwaren van enkele ondernemers aan Achter het Stadhuis, onder wie Max Leenheers van de Tabakszaak Mees, tegen de te hoge bouw is niet tegemoet gekomen, evenmin is aan hen een voorschot op omzetderving verstrekt. Dat is een claim die overigens pas achteraf kan worden ingediend, zoals dat ook Mart van Drunen op het Loeffplein deed. 
Spoedig wordt de definitieve bouwvergunning en de ‘Eurpese aanbesteding’ verwacht, aldus Loerakker, zodat de sloop van de achterzijde stadhuis komend voorjaar kan starten.

Wolvenhoek
De nieuwbouw van het Stadskantoor op de locatie Wolvenhoek komt aardig in beeld nu de fundamenten zijn gelegd en de parkeergarage nagenoeg is voltooid. Het is eind april 2002.
De eerste wanden zijn opgetrokken en de vloerverdiepingen krijgen aanzien. Vooral de enorme hal dringt aan je op..
Zo ziet de achterzijde van de bestaande vleugel [voorheen RWS] er uit. De achterkant krijgt een glazen pui.
Zo ziet de achterzijde van de bestaande vleugel [voorheen RWS] er uit. De achterkant krijgt een glazen pui.
foto © gerard monté, 21 april 2002
 

Nieuwbouw Stadskantoor [Verslag, juli 2001].
De werkzaamheden op de Wolvenhoek en aan de zijde Keizerstraat zijn/waren in volle gang. Door de bouwvakvakantie van juli 2001 ligt het project even stil.

Links de werkzaamheden aan zijde Wolvenhoek, rechts vanaf de Keizerstraat genomen met achterin de achterzijde van het Stadskantoor en rechts het voormalige RWS-kantoor aan de Wolvenhoek.   foto's ©  gerard monté, 18 juli 2001.
 
De periode najaar 2001-janauri 2002
Na het winterreces zijn de werkzaamheden op de Wolvenhoek weer in volle gang.
foto © gerard monté, 13 januari 2002.

 
   
Na het winterreces [Verslag januari 2002]
Het winterreces van ' Kerst en Oud-en en Nieuw 2001/2002' zit er weer op. De werkzaamheden zijn hervat. Door het droge weer kan de bouw zonder belemmeringen voortgang vinden.
De eerste contouren van de grote hal aan de zijde Wolvenhoek worden zichtbaar. Vooral de grote pilasters vallen daar op.
Aan de zijde Keizerstraat is nog steeds een grote bouwput te zien. Daar wordt volop beton gestort voor de opeenvolgende bouwlagen van de parkeergarage.
De nieuwbouw van het Stadskantoor op de locatie Wolvenhoek komt aardig in beeld nu de fundamenten zijn gelegd en de parkeergarage nagenoeg is voltooid. Het is eind april 2002.
De eerste wanden zijn opgetrokken en de vloerverdiepingen krijgen aanzien. Vooral de enorme hal dringt aan je op..

Blauw/grijs interieur Stadskantoor , 1 februari 2002.
Gisteren- 31 januari 2002- is een gemeentelijke deputatie zich gaan oriënteren in het Rotterdamse Stadhuis. Dat is door dezelfde architect Dirk Jan Postel van Kraaijvanger - Urbis ontworpen. Die combinatie heeft ook het nieuwe Bossche Stadskantoor bedacht.
Het nieuwe Stadskantoor gaat plaats bieden aan 750 vaste werkstekken voor circa 1100 ‘ flexibele’ medewerkers. Dat is een bezettingsgraad van circa 65 procent.
Die ambtenaren zitten op stemmig grijze vloerbedekking en grijs met hout afgezet meubilair in kamers ingericht met fel blauwe kasten en lockers. In de enorme met zuilen ingerichte hal zijn twaalf loketten voorzien.
Achter het voormalige belastingkantoor op de Wolvenhoek ligt de binnentuin waardoor de Binnendieze stroomt. Achter het bestaande kantoor blijft de tuin met de imposante kastanjeboom open.
Niet eind dit jaar, maar begin 2003 volgt de verhuizing naar de dan pas gereedgekomen 1e fase. Daarna start de verbouwing van het huidige Stadskantoor, ofwel de tweed efase van het project ‘ Huis van de stad’ .

Situatie Nieuwbouw 12 juli 2002

Aan de zijde van de Wolvenhoek zijn de ramen al ingezet, aan de zijde Keizerstraat ontbreken ze nog. foto ©  gerard monté, 12 juli 2002.
 
Kort voor de aanvang van de bouwvakvakantie op 19 juli 2002 nam Gerard Monté nog enkele foto' s. De bouwvakkers leggen er het boeltje voor drie weken bij neer. Het Stadskantoor aan de zijde Wolvenhoek is dan wel van veel raamwerk voorzien, maar het is zeker nog niet water-en windvrij.  


Terug naar boven