Warmte/koudeput voor nieuwbouw Stadskantoor

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-08-2002 | Gewijzigd op: 28-10-2012
Installatie-en grondboringsbedrijf Verhoeven uit Drunen heeft deze week [5-10 augustus 2002] op de Wolvenhoek twee waterputten geslagen. De twintig meter diepe putten zorgen in de zomer resp. in de winter voor de koeling resp. de verwarming van het Stadskantoor.  
Grondwater heeft nagenoeg een constante temperatuur van elf graden. Zomers wordt dat relatief koude water vanuit de ene put opgepompt ten behoeve van de koeling. Vervolgens gaat dat gebruikte- warmer geworden- water via de andere put terug de grond in.  

Op de kruising bij de Wolvenhoek/Waterstraat werd een warmte/koudeput aangelegd.
Rechts:
Nico de Gouw [l] en Koen Verhoeven bezig met het storten van grint in de water-koudeputten.


foto © paul kriele, 9 augustus 2002

’ s Winters wordt dat relatief warmere grondwater weer omhoog gepompt om de koude buitenlucht die voor de luchtverversing aangezogen wordt, te verwarmen.  
De ene put is geslagen ter hoogte van het Lombardje, de andere ligt op de kruising Wolvenhoek/Keizerstraat.  
Het provinciehuis was zes jaar geleden bij de nieuwbouw, het eerste gebouw in Brabant met deze koude/warmteregeling. Er zijn ook nog enkele ziekenhuizen [Diaconnessenziekenhuis Eindhoven] die op dit systeem terugvallen. Ook het winkelcentrum in de Arena heeft een koud/warmteregeling.   

Filtreren grondwater 8 augustus 2002
Vrijdagmiddag 8 augustus 2002 informeerden de bouwmeesters mij over hun werkzaamheden. Zoals geschreven is de tachtig meter diepe waterput aan de binnenzijde over veertig meter omgeven door een filter. Dat is noodzakelijk om het water dat uit het omliggende bekken wordt aangezogen, te filtreren. Op dat moment dat zij dit vertelden waren zij voor dat doel bezig fijn grint te storten.

Er stonden balen grint klaar, elk van 1000 kilo. Aan grint wordt 500 kilo per meter aangebracht. Ofwel over veertig meter is dat 40x 500= 20.000 kilo grint. Voor dit karwei zijn dus 20 balen nodig.
In de week van 12 augustus 2002 zal de pomp worden geplaatst.