Jetty Eugster wordt burgemeester van Schijndel

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-02-2011 | Gewijzigd op: 12-02-2011
Met  ingang van 1 april 2011 is oud- wethouder Jetty Eugster benoemd tot burgemeester van Schijndel. Eugster was negen jaar [2001-2010] CDA-wethouder van 's-Hertogenbosch.
In deze functie volgt Eugster Henk Opsteegh op, die twaalf jaar burgemeester was van Schijndel.

foto's © paul kriele, 6 april  en 11 december 2009 [l]. Jetty Eugster is getrouwd met Erik, die beleidmedewerker is bij de  Provincie.

Eugster, geboren op 12 februari 1955, in Babyloniënbroek was werkzaam in de adminstratieve sector, laatstelijk bij het Kerkelijk Bureau van de Protestantse kerk waar zij ook diaken was. 
Daarnaast is zij secretaris van de Raad van Toezicht van de Stichting Nieuwenbrug. Ook was zij voorzitter van de ouderenraad van de Christelijke basisschool De Cirkel [Noord]. Tevens bekleedt zij bestuursfunctie bij de Brabantse Milieu Federatie [BMF] en het Bossche Milieu Café [BMC].
Haar eerste portefeuilles als wethouder waren:  Ruimtelijke Ordening, Openbare Ruimte en Openbare Werken, later samengevoegd tot Stadsontwikkeling, ouderenbeleid en gehandicaptenbeleid.
In het nieuwe College van 2004 heeft zij Stadsontwikkeling verruild voor Zorg en Milieu.

Heikel punt bij Eugster is het aspect 'inspraak'. Met name op de infoavonden en raadsvergaderingen waarop het project nieuwbouw bij De IJzeren Vrouw [Brabantbad en Westenburgerweg] op de agenda stond, toonde zij zich daar nogal een ÍJzeren Lady.
De procedures rond een nieuwe Markt en nieuwe Parade verdienen ook geen schoonheidsprijs.

In het benoemingsproces voor het burgemeesterschap van Schijndel wordt Eugster geroemd om haar communicatieve eigenschappen, daadkracht  en dossierkennis.