1000 uur voor culturele projecten, events of activiteiten

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-02-2011 | Gewijzigd op: 21-02-2011
Het Bossche bureau Artishock events & marketing heeft  35 aanmeldingen binnen gekregen op haar aanbod om 1000 uur op cultuur aan te besteden. 'Cultuur', dat kan gaan van advies, concept-ontwikkeling, het organiseren van een evenement tot sponsor advies, grafische vormgeving of communicatie.

Van die 35 voldeden er 10 aan de gestelde eisen. Drie culturele projecten zijn uiteindelijk kandidaat voor de '1000 uur', te weten het Nederlands Danstheater, Horizontoer (Hedel met event op Waddeneilanden) en het Prins Bernhard Cultuur Fonds Noord-Brabant. 
Deze kandidaten springen er uit door:
-de creativiteit van het project,
-dat ook een duidelijke omslag in het culturele denkpatroon toont.
-Bij de uitvoering ervan zal ook extra externe hulp nodig zijn.

In de uitnodiging voor een presentatie bij Artishock is ook aangegeven op welke punten nog verdieping van het voorgestelde project wordt verwacht.

Met de aanbesteding '1000 uur voor cultuur' heeft Artishock voor 2011 op een eigenwijze manier aan sponsoring willen doen. Dat gebeurde met name voor Bossche maatschappelijke projecten voor een bedrag van ca. €100.000 aan uren per jaar. Omdat de opdrachten steeds meer en naar verhouding sterker uit andere regio's komen en zelfs internationaal zijn  wil Artishock doelgroepen uit heel Nederland laten meeprofiteren van haar brede aanbod van diensten.