Reclameschilderij Goulmy & Baar in Brabants Museum onthuld

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-02-2018 | Gewijzigd op: 01-03-2018

In aanwezigheid van enkele nazaten van de Bossche sigarenfabrikant  Eugene Goulmy werd woensdagmiddag 28 februari 2018 in Het Noordbrabants Museum een reclameschilderij, ook wel een  ‘lijst’ genoemd, van de sigarenfabriek van Goulmy & Bar onthuld. Het schilderstuk dateert van begin vorige eeuw [en werd door Ewin Loos uit Valkenswaard op de rommelmarkt  ontdekt, maar kwam bij een kroegbaas terecht. Daar heeft Paul Goulmy  het  weten te bemachtigen.

Het paneel dat dankzij steun van de Provincie en de gemeente door de Bossche restaurateur Michel van de Laar en Ivana Maricic werd gerestaureerd , stelt de fabriek vanGoulmy en Baar [*1898] in de Boschdijkstraat voor. Er werkte tot aan de Tweede Wereldoorlog 500, meestal mannen.


 
  -Boven: Toespraak door musuemdirecteur Charles
de Mooij bij een DAF in de zaal van Brabants Erfgoed.

-Links boven: Erwin Loos uit Valkenswaard
wist het paneel dat in deplorabele staat
verkeerde,van de rommelmarkt te halen.

-Links:  Het reclameschilderij
'olie verf op doek' van ongeveer 1915. 


foto's © paul kriele, 28 februari 2018.Het Noordbrabants Museum, bij monde van directeur Charles de Mooij  is dankbaar dat  dit uniek reclamepaneel, die meestal na gebruik op de schroothoop belandde, aan de Brabantcollectie kan worden  toegevoegd.

Het sluit aan bij de ambachtelijke periode die Brabant heeft gekend en met name de Bossche nijverheid in de sigarenindustrie.

Charles de Mooij toonde in zijn welkomstwoord moeite om in de tijd van #metoo en het rookverbod dit unieke schilderstuk aan te bevelen,  maar daarmee speelde hij op een ludieke manier in op de actualiteit. Meer serieus gaf De Mooij in kort bestek het verloop van de vindplaats, en het restaureren aan en merkte op dat het in de tot nu toe bescheiden collectie van de Bossche sigarennijverheid, erg welkom is. Ook onderstreepte de Mooij nog eens het grote belang van Goumy en Baar voor de Bossche werkgelegenheid: toen met 500 werknemers. Maar nu ruim 100 jaar later heeft Heineken in een heel andere tijd ook 500 werknemers .

De Mooij gaf Paul Goulmy het compliment dat het zijn verdienste is geweest om eertijds naar een kroeg in Bergeijk en toen naar Valkenswaard te reizen om dit uniek stuk op te gaan halen.

Die werkgelegenhied benadrukte ook de wethouder van onder meer Cultuur en Erfgoed Huib van Olden die samen met Paul Goulmy het tekstbordje bij het paneel onthulde. 
Van Olden wees nog eens op de enorme  economische bedrijvigheid waarin ambachtslieden van toen hun centjes verdienden. 'Het verhaal van Brabant was toen ook al heel actief. Zo gaat dat eeuw in eeuw uit,' aldus de wethouder die zich blij toonde dat dit stukje geschiedenis  in het museum tot zijn recht komt. 

-Boven: Moment van de onthulling
van het tekstbordje bij het paneel.
Links Paul Goulmy en rechts
wethouder Huib van Olden.

Wethouder Huib van Olden
noemde Paul Goulmy een enthousiasmerende persoonlijkheid.
'Ik was
getroffen door diens vriendelijkheid'
.

foto's © paul kriele, 28 februari 2018.
 
...........................

-Boven: Annearie is de kleindochter 
van Alberto Goulmy, de broer van
Eugène Goulmy.  Annemarie is
werkzaam bij de  afdeling Werk en
Inkomen van de gemeente De Bosch.
-Rechts: De Bossche
restaurateur Michel van de Laar
met co -restaurateur Ivana Maricic.


   Verloop  vondst reclameobject

Paul Goulmy kreeg 15 jaar geleden de tip van dit kustwerk maar wachtte eerst nog een jaar vooraleer hij zich er toe zette naar de Kempen te reizen. Een gesprek met wijlen Paul Smits, voormalig directeur van de WillemTwee was de klik om naar die bewuste aangegeven plek te gaan.. Via een kroegbaas kwam Paul Goulmy uiteindelijk bij het paneel uit.

Erwin Loos had het reclamepaneel op de rommelmarkt vandaan gehaald. Het heeft al die tijd in een schuur gelegen. Maar het duurde ook nog eens tien jaar voordat Paul over het  door Loos aan hem gegeven paneel op een Monumentendag aan wethouder Huib van Olden en  Hans Meester van de BAM vertelde. Een dag later stonden er vier man bij mij thuis. Het is een heel verhaal, maar met een goed einde, aldus Goulm
Het reclameschilderij 'olieverf op doek' is door Atelier Dimmen Gestel  in prent uitgebracht.
Het is deze Eindhovense drukkerij die dat ook deed voor de Aardappeleters van Vincent van Gogh. Tevens verzorgde zij het reclamedrukwerk van Goulmy & Baar, zo vertelt Michel van de Laar.


Deplorabel, kun je wel zeggen, de verf is
losgelaten  [rechts] en boven het moment waarop het paneel door Paul Goulmy en conservatore Ad van Pinxteren aan Het Noordbrabants Museum wordt getoond
.

foto's © michel van de laar, 2017.


Toelichting van de restaurateur bij het 'deplorabele en gammele paneel'
Michel van de Laar zelfstandig restaurateur, eertijdse in dienst van het Rijksmuseum in Amsterdam, vertelt over de staat van 'het gammele werk'. 'De hechting van het schilderij op het spieraam was slecht en de hechting van de verf-en grondlaag met het doek nog slechter. Veel verf stond er als schollen los op, of was er afgevallen. Het paneel vertoonde scheuren en gaten. Bovendien was het vuil  en de vernislagen waren zwaar vergeeld. Ook zaten er over schilderingen op. 

 

Foto's hierboven:
opvallende details, zowel markant als historisch. Onmisbaar is de signatuur [rechts]. Daar staat vaag: Atelier Gestel Zn Eindhoven'  en de linker foto toont dat er ooit  met een viltstift  een seksscene is aangebracht. Het stond onderaan links van het paneel achter het hek.getekend. 


Bericht van 11 juni 2015 Terugkeer van reclameschilderij  Goulmy en Baar
De gemeente en Het Noordbrabants Museum steunen financieel  - € 6.500- de terugkeer en restauratie van een reclameschilderij uit 1912 dat honderd jaar geleden ter promotie door de sigarenfabriek van Goulmy & Bar op beurzen werd gebruikt.*
Het op doek geschilderde bedrijfspand, dat 1.80 x 2.00 meter groot is, krijgt een plek in Het Noordbrabants Museum. Het werd in Dommelen [Willem II fabriek] teruggevonden.

*zie toelichting gemeente
 
Een uit 1912 daterend schilderij van de Bossche sigarenfabriek aan de Boschdijkstraat. Het is na een verhuizing in 1929 vanuit de fabriek aan de Boschdijkstraat  naar Valkenswaard [Willem II -fabriek] weer boven water gekomen. Het  keert dankzij een subsidie terug naar Den Bosch en krijgt een plek in Het Noordbrabants Museum.

Een van de nazaten, Paul Goulmy, die zich sterk inzet voor het behoud van het  Brabants erfgoed, zegt over wat hij noemt 'de ontdekking van het jaar' : 'Dan hebben ze in Den Bosch een juiste afbeelding van fabriek én ... van de naam !'

*Gebruikt op beurzen
Het paneel is  onder meer gebruikt op de Tababeurs [Tabak] in het Amsterdamse Paleis van Volksvlijt waar de Firma een stand had en waar elk jaar de Harmonie van Goulmy & Baar met de trein naar toe reisde om daar de stand met een muzikaal optreden te ondersteunen.

*Gemeente woordvoerder licht nader toe:
Door een nazaat van Goulmy is een schilderij 'om niet' aangeboden. Het schilderij verkeert in slechte staat. Gezien de historische waarde van dit schilderij is restauratie ervan wenselijk. De totale restauratiekosten bedragen € 12.937,50. Het Noordbrabants Museum geeft het belang van het schilderij aan en wil het opnemen in de vaste opstelling. Het museum neemt het schilderij in eigendom en is bereid de helft van de restauratiekosten te betalen. De andere helft komt voor rekening van de gemeente.

Het voorstel

Een daartoe bevoegde ambtenaar stelde aan B&W voor € 6.500 beschikbaar te stellen t.b.v. de restauratie van het schilderij Goulmy en Baar en daaraan de voorwaarde te verbinden dat het schilderij een plaats krijgt in de vaste opstelling van het Noordbrabants Museum en dat, als het schilderij op termijn uit de vaste opstelling mocht verdwijnen, in overleg met de gemeente naar een plek in de stad wordt gezocht waar het schilderij te zien zal zijn.


Terug naar boven