Idee om naam 'Goulmy & Baar' terug te plaatsen op W2

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-02-2011 | Gewijzigd op: 01-03-2011

Vanuit de nazaten van Eugène Goulmy, oprichter-directeur van de Goulmy & Baar sigarenfabriek in de Boschdijkstraat, is het initiatief gekomen de naam Goulmy & Baar opnieuw op de gevel van de voormalige sigarenfabriek te plaatsen.
Ze verbazen zich erover dat het nieuwe cultuurcomplex nog steeds met de 'Willem II' wordt aangeduíd, terwijl de periode onder die naam erg kort is geweest.

De gloriedagen van de sigarenfabriek van Eugène Goulmy & Rudolf Baar [vanaf 1898].
 

In de Bossche gemeenteraad gaan drie partijen, te weten Stadspartij Knillis, Leefbaar 's-Hertogenbosch & Rosmalen en Bosch Belang aandringen om die naam terug te doen keren. 
Bovendien heeft Frans van Gaal in een column in De Bossche Omroep [20-2-2011] aandacht voor deze -wat hij noemt -'Historische vergissing' gevraagd.

zie ook de pagina 'Historie Goulmy & Baar' dd. 28 september 2003.