Noodbrug op plek Bartenbrug even getest

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-03-2014 | Gewijzigd op: 18-03-2014
Bericht van vanmiddag 18 maart 2014/ 16.30 uur Brug ligt er al.
Noodbrug gelegd.
foto © lucie goossens, 18 maart 2014 inde  namiddag

Bericht van vanmorgen 18 maart 2014:  Noodbrug even getest
Vanmorgen vroeg- dinsdag 18 maart 2014 -heeft er al even een noodbrug op de plek Bartenbrug gelegen. Door Janson Bridging uit Hank werd de soort baileybrug gemeten en gepast in opdracht van de hoofdaannemer BAM Civiel.
Janson Bridging is gespecialiseerd in de bouw van baileybruggen.
 Maar al voor elven was de baileybrug weer weggehaald.
Even lag er dinsdagmorgen 18 maart 2014 op de plek Bartenbrug een noodbrug om uitgetest te worden.
foto © lucie goossens, 18 maart 2014.

In het afgelopen weekeind werd de raad door het College van B&W geïnformeerd dat de nieuwe brug, zoals gepland, er niet  gaat komen. De stalen brugdelen bleken onbetrouwbaar,  zodanig dat zwaar verkeer er niet overheen zou kunnen.
Daardoor zal de noodbrug, die de volgende week definitief wordt gelegd, er langer blijven liggen dan was voorzien.

Het is nog niet bekend of het huidige traject naar een nieuwe tuibrug wordt gestopt. Dat zou betekenen dat er een geheele nieuwe procedure 'Bartenbrug' moet starten..