Raad is geheimhouding opgelegd rond falen Bartenbrug

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-03-2014 In een brief van hedenmiddag 18 maart 2014 heeft de burgemeester aan de raad een geheimhouding opgelegd rond het falen van de Bartenbrug.
De redenen zijn: .
'De gemeentelijke belangen optimaal te kunnen behartigen, want hebben wij in onze vergadering van 18 maart jl. geheimhouding opgelegd op de voornoemde stukken op grond van 55 van de Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De informatie raakt namelijk aan de financiële belangen van de gemeente. Voorts is geheimhouding geboden ter voorkoming van onevenredige bevoordeling van de bij deze aangelegenheid.'
 
Dinsdagmorgen 18 maart 2014 werd de noodbrug gelegd.

foto © lucie goossens, 18 maart 2014.

Aanleiding tot het schrijven van de brief is: 'Op 16 maart 2014 bent u door wethouder Snijders per e-mail op de hoogte gebracht van het voorlopige deskundigenrapport inzake de situatie rond de Bartenbrug. Daarop heeft het raadslid voor D66 Jan Smit verzocht om het voorlopige deskundigenrapport in te mogen zien.'

Voor de raadsleden liggen de stukken die betrekking hebben op het voorlopige deskundigenrapport, bestaande uit het deskundigenonderzoek maakbaarheid DO-2 Bartenbrug, de reactie van Grontmij hierop en een memo met onze opmerkingen ter zake, liggen voor u ter inzage bij de griffie. betrokken (rechts)personen dan wel derden.
Het is op dit moment nog niet mogelijk om een definitief beeld van de situatie te geven. Wij zullen u deze week verder inhoudelijk informeren over het dossier Bartenburg.