Alvast bijna 2,5 ton voor Hinthamereinde-winkeliers

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-07-2014 | Gewijzigd op: 10-07-2014
De gemeente heeft € 234.000 klaar liggen als compensatie voor winkeliers van het Hinthamereinde. Het totale bedrag wordt toegekend als gevolg van de afsluiting van de Bartenbrug, waardoor het Hinthamereinde tot maart 2014 onbereikbaar was. Dit besluit is per brief dd. 10 juli 2014 meegedeeld*.  Maar het gaat om claims die betrekking hebben op de jaren 2012 en 2103. Dat is door 38 winkeliers gebeurd.
De ondernemers kunnen ook nog voor 2014 een claim indienen, aldus het advies van de gemeente op het einde van de brief.

Het plaatsen van een noodbrug afgelopen voorjaar.

foto © lucie goossens, 18 maart 2014.
 
 
De gemeente stuurde alvast 38 brieven weg,  maar er zijn meer dan 38 winkeliers die schade hebben geleden en een claim indienden. Die procedure is nog niet afgerond. 
In de brief van 10-7-2014 staat: Drie claims zijn met voorrang behandeld en heeft uitbetaling plaatsgevonden. Mbt 15 claims is besloten al dan niet tot uitbetaling over te gaan, volgens het advies van SAOZ. De overige 20 claims worden afgehandeld zodra advies van SAOZ binnen is en B&W  daarover hebben besloten.
In afwijking van dat adives wordt aan de ondernemers extra tegemoet gekomen.
In de meeste gevallen wordt door een te laag ingeschatte 'nadeelcompensatieprocedure meer uitgekeerd,
zegt de brief .

* De brief bevat ook enkele conclusies, onder meer een bevestiging dat de steekproef van de staalconstructie die door een metallurgisch bureau werd genomen representatief is voor de rest van de brug. Deskundigen hadden namelijk de verwachting uitgesproken dat het toegepast staal onbruikbaar was...

Na enkele vervolgstappen zal de gemeente de raad na de zomer over het eindresultaat berichten, aldus de brief van 10-7-2014, die namens de wethouders Huib van Olden en Geert Snijders is geschreven.