Bartenbrug: Gemeente start proces contra BAM & opdracht nieuwe brug

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-11-2014 | Gewijzigd op: 26-11-2014
De gemeente slaat enerzijds de weg in naar een nieuwe brug. Kosten € 3,6 miljoen Dat was al qua budget gereserveerd. Er worden 5 aannemers uitgenodigd via een openbare inschrijving een ‘technisch eenvoudige brug’ [met één wegdek] te bouwen. En er wordt een proces aangespannen tegen de aannemer van de brug BAM Civiel vanwege wanprestatie.
 
De pilonen worden mogelijk gebruikt. Dat hangt van de nieuwe aannemer af, of ze worden anders gesloopt.

foto © lucie goossens, 18 maart 2014.

Anderzijds wordt het oude dossier afgesloten [..] met een procesgang tegen de BAM over een niet geleverde brug volgens een eerder gesloten overeenkomst. En zal de gemeente ook de schade aan de BAM verhalen, maar wel betalen wat intussen is uitgevoerd [pilonen e.d.]. Gezien het te verwachten raadsbesluit van16 december 2014- kan medio 2015 de aanbesteding plaats vinden en kan eind 2016 de nieuwe ‘Bartenbrug’ worden opengesteld aldus de optimistische verwachting van B&W.
Aldus wethouder Geert Snijders vanmiddag tegen de pers welke bijeenkomst door wethouder Huib van Olden op juridische aspecten werd ondersteund/ aangevuld.

Dat proces tegen de BAM is gebaseerd op wanprestatie. ‘De BAM heeft niet volgens de overeenkomst een brug geleverd. We hebben daar uitvoerig met de BAM over gesproken en gecorrespondeerd. Maar ook nadat de gebreken zich manifesteerden reageerde de BAM niet. Najaar 2013 bleken er zich scheuren in de metalen brugdelen voor te doen.
‘Al met al moesten we juridisch beslagen ten ijs konen,’ aldus Van Olden, ‘vandaar dat pas nu deze weg kan worden ingeslagen.’
De wethouder ziet vanwege die wanprestatie gerede kans dit proces te winnen. ‘Anders waren we deze weg niet ingeslagen,’aldus Van Olden

Financieel gezien wordt de boekwaarde van de ‘oude’ brug € 5,15 miljoen afgeboekt in de jaarrekening 2014, waardoor er ruimte vrij komt de nieuwe te verwachten kosten van € 3,6 miljoen [reeds gebudgetteerd]  te kunnen uitgeven.

De gemeenteraad krijgt 16 december 2014 dit voorstel ter behandeling


Terug naar boven