Bartenbrugkwestie: de gemeente is de verliezer

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-05-2015 | Gewijzigd op: 23-05-2015
..
In de kwestie rond de Bartenbrug, wie de schuld heeft van alle misère en daardoor: Wie voor de schade opdraait?, is de BAM als winnaar voortgekomen, aldus meldt het Brabants Dagblad [23052015]. De bouw van de brug stopte nadat er tekortkomingen waren opgetreden met name in de de sterkte van de stalen balken. Daarom zegde 'Den Bosch' het kontrakt [vanwege wanprestatie] met de BAM op. 
De Raad van Arbritage voor de Bouw [RvA] deed haar uitspraak nadat beiden partijen zaak aan de RvA hadden voorgelegd om de schuldenaar te bepalen.

De noodbrug die op de locatie werd aangelegd.

foto © lucie goossens 18 maart 2014.
 

Nu dit duidelijk is draait de gemeente zelf voor de schade - inklusief proceskosten - op. Dat betekent de bestaande brugdelen [peilers] afbreken, of behouden voor een nieuwe brug. Maar dus sowieso een nieuwe brug bouwen en dus een nieuwe aannemer zoeken. 
In november  2014 besloot de gemeente - naast de hiergenoemde procesgang-  de weg naar een nieuwe aanbesteding met 5 architecten te maken en een brug te kunnen bouwen voor € 3,6 miljoen.

De RvdA zegt bij haar uitspraak er wel bij, dat een deel van de technische problemen aan de BAM te wijten was, maar dat het  geen reden was om dan het contract op te zeggen.

Zie bericht van Bastion Oranje overe aanzet tot dit proces en de voortgang van het werk
 dd. 25 november 2014.