Architect Degenkamp en bouwer Mobilis presenteren nieuwe Bartenbrug

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-10-2015 | Gewijzigd op: 28-10-2015
Woensdagmiddag 28 oktober 2015 hebben  architect Niels Degenkamp van 'ipvDelft' en de bouwer Mobilis bij monde van Edwin Bijl in de BBS De Graaf aan de Graafseweg het nieuwe ontwerp voor de Bartenbrug [kosten € 3,6 miljoen] aan de pers gepresenteerd. Vanavond is er daar nog een inloopavond voor de buurt. 
De brug waarvoor het werk in februar 2016 aanvangt, wordt gefaseerd gebouw dwz naast de brug begint de bouw van de nieuwe brug [voor de helft]. Als dat deel klaar is kan het verkeer er overheen. De huidig noodbrug wordt dan voor de helft afgebroken. Dan kan daarnaast de nieuwe  brug verder worden voltooid. Voordeel is dat er op die manier nauwelijks verkeershinder naar het Hinthamereinde ontstaat. Die zou slechts één maand in beslag nemen.
Omdat er op de huidige fundering van de noodbrug ruimte is over gebleven,  kan daarop alvast de nieuwe brug[deels] worden gebouwd.

De pijlers worden volgens een prefabsysteem gebouwd en ingeschoven. Dat scheelt ook weer oponthoud en overlast.

Rechts architect Niels Degenkamp van 'ipvDelft' en links Edwin Bijl van Mobili,s die het ontwerp aan de pers presenteerden.

Een brug uitgevoerd in beton met een wegdek van asfalt.
foto © paul kriele, 28 oktober2015.

'Het werk zal in oktober 2016 klaar zijn,' aldus wethouder Jos van Son, die zich over de procedure en het werk erg optimistisch toonde. 'Ook de kosten voor deze brug blijven op € 3,6 miljoen vast liggen. Dat was de opdracht.'

'Alleen het weer en mogelijk de Ruimtelijke procedure kan nog vertraging opleveren,' zegt van Son. 'Maar eind 2016 ligt daar de nieuwe Bartenbrug, die overigens ook die naam behoudt.'
De pilonen worden afgebroken. Hoe? dat weet Mobilis nog niet, maar met zo weinig mogelijk overlast. Maar de onderliggende fundering wordt herbenut.

Aan de zijde Graafsewijk komt een groene landtong en aan de zijde Hintamerstraat een landtong uitgevoerd in geribbelde rode baksteen.


-Boven: De locatie waar de nieuwe Bartenbrug komt. Aan de linker kant is op de oever nog ruimte over om daar alvast met de bouw van de eerste helft van de nieuwe brug te beginnen.
-Rechts: De pilonen worden afgebroken maar de fundering daaronder wordt wel weer benut
.

foto's © paul kriele, 28 oktober 2015.
 

Wethouder Jos van Son benadrukte een paar maal dat met de inspraakgroep [bewoners en ondernemers] deze aan pak is doorgenomen en werd geaccepteerd. Van Son: 'Ik heb in deze aanpak alle vertrouwen.'
Deze bouw maakt onderdeel uit van een algehele aanpak van de buurt zowel rond de Wateroren als bij het Muntelbolwerk als verkeersmaatregelen die de zaak dan wel niet autoluw, maar wel snelheidsvertragend gaan maken dmv drempels en wegversmallingen,' aldus Van Son. Dat geldt zowel voor de Graafseweg als voor het Hinthamereind.

Terug naar boven