Brug nummer zoveel: Hekelbrug niet geschikt voor zwaar verkeer

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-12-2018 | Gewijzigd op: 06-12-2018
De Hekelbrug boven de Hekelsluis op  de Zuidwal, moet deels verzwaard worden. Het bljkt dat de brug niet geschikt is voor zwaar verkeer. Er wordt een ontwerp voor een nieuw wegdek ter hoogte van het zgn. stadsbalkon. Tot die tijd worden er tijdelijke maatregelen genomen.Het verkeer kan over de Zuidwal blijven rijden. De gemestelde togen en sluis behoeven niet te worden aangepast. Het is wel brug nummer zoveel die mankementen vertoont of waar iets mis mee is..**

  Archieffoto van 1935 met
zicht, op de brug  boven
Hekelsluis. Die moet  aangepast
worden voor zwaar verkeer. De
brug bevindt zich op deze foto
links van de bogen boven de Hekelsluis. 

................................................................. 
 

Ter hoogte van het stadsbalkon -aan de zuidzijde van het wegdek, dat slechts een loopbrug is, daar dient het wegdek te worden verzwaard. Dan komt er een betonnen barrière tussen het  fietspad en en de rijbaan.

De Hekelsluis met daarvoven de Hekelbrug. Aan de overkant
[achter de vrachtwagen, bevindt
zich het zgn. stadsbalkon,
waarover in het bericht sprake is.


foto © paul kriele,  8 januari 2014.
..............................................................
 


** Bruggen met mankementen:

-De Bartenbrug bericht dd. 22 juni 2016 Gemeente betaalt aan BAM 

-Mariabrug bericht dd. 13 november 2015 Bouw Mariabrug vertraagd

-Brug Uilenburg: bericht dd .28 november 2015 Na brug Lamstraatje nog twee bruggen dicht

-Bruggen Zuid-Willemsvaart bericht dd. 29 juli 2013  Bruggen bij Sluis O vertonen mankementenTerug naar boven