Blokkade Zuidwal weer opgeheven

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-08-2020 | Gewijzigd op: 20-08-2020
De reparatie van het straatwerk op de Hekelbrug, dat na een verzakking door regenwater nodig  hersteld moest worden, is al binnen drie dagen gebeurd. De zo druk bereden Zuidwal kon woensdag  19 augustus 2020, op het middaguur weer worden vrijgegeven voor het autoverkeer.
Het karwei  bleek binnen drie dagen, eerder dan gedacht, te  zijn gebeurd.
 
Woensdag 19 augustus 2020, tegen het middaguur, werd  blokkade in de Zuidwal thv de Hekelbrug, na drie dagen straatwerkzaamheden, eerder dan gedacht, weer vrijgegeven.
foto © paul kriele, 20 augustus 2020.

Bericht van 15 augustus 2020: Zuidwal afgesloten voor autoverkeer
 


Waarschuwing:  Zuidwal vanaf  maandag 17 augustus geblokkeerd.
foto © paul kriele, 14 augustus 2020.

Bericht van 16 juli 2020: Zuidwal vanaf maandag 17 augustus geblokkeerd ivm wegreparatie
De Zuidwal, die najaar 2019 voor bijna drie maanden  was afgesloten voor herstel van de slechte fundering van de Hekelbrug, gaat eind augustus opnieuw, maar nu voor vijf dagen, dicht voor alle verkeer. Dat komt door een grondverzakking  als gevolg van het regenachtige weer. De afsluiting is van maandag 17 t/m donderdag 20 augustus 2020. Voor voetgangers en fietsers is er nog wel een doorgang.

Bericht van  16 september 2019 Voor krap drie maanden Zuidwal voor alle verkeer  afgesloten

Update: Zuidwal  vrijdagmiddag.17.15 uur.
Niet om 15.30 uur, maar pas om 17.00 uur vrijdagmiddag 29 november 2019 werd de Zuidwal weer vrijgegeven voor alle verkeer.
 
De laatste hekken, de laatset  obstakela en nog  wat machinaal aangetrild  wegdek, toen
kon om17.00 uur vrijdag 29 november 2019 de Zuidwal  weer worden opengesteld.


foto's © paul kriele, 29 november 2019/14.35 uur.
.


Vrijdag 29 november 2019: Traject Hekelbrug op de Zuidwal weer geopend. Mannen die daar werkten verteld en dat om half vier de weg zou worden vrijgegeven..  , maar om half vijf was er nog geen doorgaand verkeer..

Zuidwal

De omgeving ziet er
erg clean uit, maar het belangrijkste is dat het wegdek klaar is en vrijdagmiddag  29-11-2019 al het verkeer er weer overheen mag.
Uit de profielen blijkt dat voetgangers en fietsers van  dezlefde stroken aan [weersrzijden]  gebruik gaan maken.


......................................... 

Hoofdaannemer was Dura Vemeer, grondverzetbedrijf zaken Van de Beeten [Nistelrode] en onder aannemer Van de Bersselaar.

Update dd. 26 november  2019:  Woensdag 27 -11-2019 laatste deklaag /vrijdag 29-11-2019 de weg weer open

Woensdag wordt er nog een tweede deklaag op de brug gelegd en dan is dat deel van het werk klaar. Na nog wat kleinere werkzaamheden te doen, kan vrijdag 29-11-2019, zoals gemeld, de brug en jey traject worden opgeleverd. Dan kunnen alle verkeersborden worden wegghaald en kan al het verkeer er weer overheen.
De eerste deklaag ligt er al op. Woensdag 27 november 2019 wordt er nog een tweede deklaag aangebracht. Dan kan- na
nog wat kleinere werkzaamheden te doen- vrijdag 29-11-2019
de Zuidwal weer vrijgegeven worden voor al het verkeer.


foto © paul kriele, 26 november 2019.
.........................................................................................................

Bericht van 19 november 2019: Oplevering Hekelbrug een week eerder dan gepland. Het werk begon op maandag 16 september 2019. 
 
Zuidwal

Al op vrijdag 29 november 2019 - na twee maanden- wordt door Dura Vermeer
de nieuwe Hekelbrug opgeleverd.
Dat is één week eerder dan was voorzien. 
Momenteel zijn stratenmakers
al bezig met de trottoirs. Ook het
wegdek moet nog geasfalteerd worden


foto © paul kriele,19 november 2019.
....................................................................


Bericht van 18 oktober 2019:  Historische bouwdelen blootgelegd:  trapje en muursteen

Impressie van historische relikten uit de bouwgeschiedenis van Hekelbrug

Archeologen van Erfgoed hebben onder de Hekelbrug een paar interessante bouwrelikten uit het  bestaan van de brug [al 15e eeuw] bloot weten te leggen, zoals een trapje en een muurstseen. Er zijn naast de stadsmuur meerdere muren aangetroffen die samenhangen met verschillende aanpassingen van de waterinlaat van de Dommel, vertelt archeoloog Eddie Nijhof. De vondsten en de bouwdelen worden nog nader bestudeerd.
 
Het wegdek op de Hekelbrug
is inmiddels weggehaald.


foto © erfgoed gemeente den bosch,
9 oktober 2019.
...........................................................
 
 
.....
-Boven: Het open gelegde wegdek waar de togen zichtbaar komen.
-Hieronder  het  in de stadsmuur aangetroffen  trapje naar de weergang.


foto © erfgoed gemeente den bosch , 19 oktober 2019.  
.....
 
.....
Op de kopse kant van een van de twee togen is een muursteen  met jaartal1881 ingemetseld.  Het duidt op de laatst plaats gevonden restauratie van de brug. 
foto © erfgoed gemeente den bosch, 19 oktober 2019.

Update werkzaamheden rond Hekelbrug dd.15 oktober 2019. Historische bouwelementen gevonden 
 
Zicht op de togen
van de Hekelbrug
.

foto © paul kriele,
18 oktober 2019.
....................................................

Archeologen hebben in week 42 in de togen van de Hekelbrug historische elementen ontdekt.  Het gaat om een deel van een trapje in de 30 meter oude stadsmuur onder de brug.  Daar  is bij het karwei van Dura Vermeer de datum 1881 in een sluitsteen van de toog, van  het jaar waarin de laatste restauratie plaats vond , vrijgekomen. De  [tweede] stadsmuur daar dateert van  begin 14e eeuw.
Op deze locatie kwam de Dommel via een waterpoort de stad binnen en ging over in de vertakte Binnendieze. In die waterpoort bevond zich een hekel [hek], ter afsluiting voor binnendringende vijanden, zo vertelt Eddie Nijhof aan een redacteur van het Brabants Dagblad. Dat trapje is  ook  verderop, begin Hekellaan te zien,  waar een meters lange gerestaureerde stadsmuur met een weergang, zichtbaar is gemaakt. 
Die trapjes waren er om de zoveel meter om op de weergang te kunnen komen.
 
.......................

Het wegdek van de Hekelbrug is al weggehaald. Gat op de achtergrond.
Nu zijn de werklieden [o.a.van Van de Beuten]  bezig alle leidingen te bundelen en
opzij te leggen.Intussen wordt al ijzerwerk, straks voor nieuw wegdek uitgelegd.


foto's © paul kriele,  15 oktober 2019.
......................................................................................................................................................................
.........................

Grondverzetbedrijf Van de Beeten uit Nistelrode heeft in één week tijds het wegdek van de Hekelbrug weggehaald en met eigen vrachtwagens afgevoerd.
....................

Grondverzetbedrijf Van de Beeten uit Nistelrode heeft in één week het
wegdek op de Hekelbrug weggehaald en voert het met eigen vrachtwagens af.
Op de hefkraan chauffeur Kevin.


foto's © paul kriele, 23 september 2019.
 
....


Bericht van 16 september 2019 : De verkeersopstoppingen zijn uitgebleven door de afsluiting  van de Hekelbrug vanaf maandagmorgen 16 september 2019 vanaf 06.00 uur
Nabij de Lange Putstraat en rond de St.Janstoren waren er opstoppingen
door vracchtverkeer ivm het opruimen van Bourgondisch maar ook door het reguliere vrachtverkeer zoals van de
Sligro en Bavaria voor  de aanvulling
van verse en of nieuwe spullen.


foto © paul kriele, 16 september 2019.
.........................................................................
 

Geen chaos in de binnenstad door de afsluitng van de Hekellbrug voor een volledige vervanging van het versleten [beton] wegdek en en aanvullende betonreparaties van de funderingen.
Alleen in en om de Parade waren er tal van opstoppingen door vrachtverkeer dat de  opbouw en inrichtingspaviljoens  van Bourgonsisch kwam ophalen.
Het Brabants Dagblad meldt maandagmorgen 16092019  op internet dat automobilisten zich op de omleidingsroute  Bruistensingel en Zandzuigerstraat vastrijden als ze de Rietveldenweg naderen.  Daar ontbreken de verkeersborden..

 
.....
.....

-Boven: De afsluiting van de Zuidwal thv de Hekelbrug.
-Hieronder : Een inspecteur bij het apparaat
op de Zuidwal nabij de Hekelbrug dat  trillingen meet.

-Hieronder: Verkeer vanaf het Heetmanplein dat thv de Spinhuiswal via de Oude Hulst, Weversplaats en de Verwersstraat door de binnenstad wordt doorgeleid. 


foto's © paul kriele, 16 september 2019.
 
.......
.....

Chaos verwacht door afsluiting Hekelbrug artikel dd.12 september 2019

Bij afsluiting Zuidwal ivm nieuw wegdek Hekelbrug  veel sluipverkeer en chaos verwacht. 
Maandag 16 septembe 2019,  de eerste dag van de afsluiting van de Zuidwal voor alle verkeer, wordt in de binnenstad chaos verwacht. Dan zullen automobilisten gaan zoeken hoe toch die blokkade te kunnen omzeilen. Tal van borden staan al in de omliggende straten. Maar dat let niet dat auto' s door de smalle straten als OudeHulst en Weversplaats gaan rijden. Het werk duurt tot begin december [volgens de planning..]
 
....
-Boven: De Zuidwal die ter hoogte van de Hekelbrug vanaf
maandag 16 september 2019  door werkzaamheden geen doorgang meer biedt.
-Onder: Deel van bestemmingsverkeer
wordt door smalle straten [Waterstraat,
Oude Hulst en Weversplaats] van de binnenstad geleid
.
foto' s © paul kriele, 12 september2019.
....

Bericht van 26 augustus 2019 Start  vervangen brugwegdek Hekelbrug maandag 16 september 2019
De gemeente start op 16 september 2019 met de versterking van de Hekelbrug in de Zuidwal. Het werk duurt t/m december 2019. De brug is zo lang afgesloten voor fietsers, voetgangers en auto -en motorverkeer.
In die periode wordt het betonnen wegdek vervangen, er wordt een waterdichte laag aangebracht zodanig dat het beton en het metselwerk niet wordt aangetast. De voetgangersbrug wordt geschilderd en de planken vernieuwd en de weg wordt opnieuw herbestraat en geasfalteerd. 
Omleidigen 
Omleidingen volgen voor verkeer vanuit de westkant van de stad via de Oranjeboulevard [Koninginnelaan], Emmaplein, Orthenseweg en Aartshertogenlaan. En vanuit de zuidkant  [Provinciehuis en Oost] via de Gestelseweg,  Lambooybrug, Lagelandstraat, Van Grobbendoncklaan en Aartshertogenlaan.
Door herstelwerkzaamheden
.a. nieuw brugdek is de Hekelburg
vanaf 16 september 2019
t/m december 2019 afgesloten.
........................................................................

Bericht van 4 juni 2019 Hekelbrug wordt in september versterkt
De gemeente start in september 2019 met de versterking van de Hekelbrug op de Zuidwal. Dat is nodig omdat er na onderzoek gebreken werden gevonden * waardoor de brug niet geschikt meer zou zijn voor zwaar verkeer. Maar....doordat er onder de brug zich een kolonie boerenzwlauwen bevindt moet gewacht worden tot in september, als de zwaluwen hun nesten hebben verlaten. 

Bericht van 24 april 2019 Hekelbrug wordt aangepast /versterkt voor zwaar[der] verkeer
De gemeente gaat z.sp.m.  de brug over de Grote Hekel  verzwaren. De brugoverspanning is niet degelijk genoeg voor zwaar verkeer. Dat is onlangs uit onderzoek gebleken. Daarop werd al ter hpoogte van het fietspad een lichte aanpassing gedaan. Maar de Zuidwal zal voor die meer uitvoerige aanpassing niet afgesloten worden.  De gemeente moet er  € 770.00 voor uit trekken. 

Bericht van 6 december 2018: Brug nummer zoveel aan de beurt
De Hekelbrug boven de Hekelsluis op  de Zuidwal, moet deels verzwaard worden. Het bljkt dat de brug niet geschikt is voor zwaar verkeer. Er wordt een ontwerp voor een nieuw wegdek ter hoogte van het zgn. stadsbalkon. Tot die tijd worden er tijdelijke maatregelen genomen.Het verkeer kan over de Zuidwal blijven rijden. De gemestelde togen en sluis behoeven niet te worden aangepast. Het is wel brug nummer zoveel die mankementen vertoont of waar iets mis mee is..**
 
  Archieffoto van 1935 met
zicht, op de brug  boven
Hekelsluis. Die moet  aangepast
worden voor zwaar verkeer. De
brug bevindt zich op deze foto
links van de bogen boven de Hekelsluis. 

................................................................. 
 

Ter hoogte van het stadsbalkon -aan de zuidzijde van het wegdek, dat slechts een loopbrug is, daar dient het wegdek te worden verzwaard. Dan komt er een betonnen barrière tussen het  fietspad en en de rijbaan.
 
De Hekelsluis met daarvoven de Hekelbrug. Aan de overkant
[achter de vrachtwagen, bevindt
zich het zgn. stadsbalkon,
waarover in het bericht sprake is.


foto © paul kriele,  8 januari 2014.
..............................................................
 


** Bruggen met mankementen:

-De Bartenbrug bericht dd. 22 juni 2016 Gemeente betaalt aan BAM 

-Mariabrug bericht dd. 13 november 2015 Bouw Mariabrug vertraagd

-Brug Uilenburg: bericht dd .28 november 2015 Na brug Lamstraatje nog twee bruggen dicht

-Bruggen Zuid-Willemsvaart bericht dd. 29 juli 2013  Bruggen bij Sluis O vertonen mankementen
 

Terug naar boven