Ontwerp van nieuwe lage en platte brug over de Dieze

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-11-2021 Een nieuwe, lage  brug over de Dieze tussen her  Brugplein en de Orthenseweg is weer een stapje verder gekomen.
Het  is een vervolg stap in het ontwikkelingsplan van de Bossche Stadsdelta waarin uitzicht op en over de Diezebrug richting de Citadel een van de elementen is. Het plan Stadsdelta is in december 2020 door de raad vastgesteld.  In de 'planstudiefase ' wordt nu de voorbereiding voor de bouw  van een 'platte brug' opgepakt. In die verkenningsfase bleek dat de brug inpasbaar en haalbaar is. De nieuwe verlaagde Diezebrug is de aanjager van de verdere gebiedsontwikkeling in de Bossche Stadsdelta.

Ontwerptekening van de toekomstige platte brug over de Dieze.


© gemeente, oktober 2021.
 


Wethouder Mike van der Geld (Bossche Stadsdelta): We maken van de Bossche Stadsdelta een aantrekkelijk en levendig gebied met water als verbinder. In dit gebied is ruimte voor ontmoeting, vernieuwing en een gevarieerd woningaanbod. Het doel van deze brug is dan ook om de Stadsdelta meer toegankelijk te maken. Een brug die de beide zijden van de Dieze met elkaar verbindt. En de cultuurhistorie van de Citadel en omgeving beter zichtbaar te maken”

Het plan komt op 7 december 2021 in de gemeenteraad die kan beslissen om geld beschikbaar te stellen voor de verdere voorbereiding. van de bouw van die platte brug.
Bij die ontwikkeling wordt gelet op duurzaam door bijvoorbeeld  hergebruik van materialen. Tegelijkertijd moet er tijdens de bouw zo min mogelijk verkeershinder ontstaan. Daarom wordt eerst de nieuwe brug gebouwd en daar de oude van kort na de oorlog afgebroken.

De brug biedt ruimte aan alle verkeersstromen. Met vooral meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Auto’s moeten er langzamer rijden. De inrichting van de brug sluit daarmee aan op 30 km inrichting van de binnenstadring.
De bedoeling is om eind 2024 de nieuwe verlaagde Diezebrug klaar te hebben.