Start bouw nieuwe Bartenbrug

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-03-2011 Berich 7 april  2011:  kabels doorgetrokken
Enorme  bundels kabels werden donderdag 7 april 2011 onder de Bartenbrug door en over de bodem van de Aa naar de andere kant doorgetrokken.

foto's © mike lucas, 7 april 2011.
 


Bericht 6 april 2011
 
Voordat er ook maar iets met de brug kan gebeuren is de gemeente eerst bezig om allerlei voorzieningen weghalen en eventueel te vernieuwen of te verplaatsen. So wie so moeten vele kabels worden omgeleid,

foto's © herman van boxtel, 6 april 2011.
 


Bericht start voorbereidende werkzaamheden  27 maart 2011
De huidige brug, tussen de Hinthamereinde en Graafseweg, wordt pas na de bouwvakvakantie vervangen.
Eerst worden de leidingen in de grond vervangen en aangepast, dan komt er aan de westzijde een aparte noodbrug voor fietsters en voetgangers te liggen en vervolgens begint pas de sloop van de oude brug.

De huidige Bartenbrug verving in1937 de oude ijzeren brug met houten wegdek over de Aa, die toen nog de Aabrug werd genoemd.

foto © paul kriele,16 augustus 2010.
-Links: De Bartenbrug is genoemd naar pastoor Rudolf Barten, die in1940 bij een verkeersongeluk om het leven kwam.

foto © herman van boxtel, 16 december 2010.

De nieuwe brug is een ontwerp, voortgekomen uit een - door de BAI in 2005 uitgeschreven - prijsvraag. Die werd gewonnen door Inge Burg van Welmers Burgstedenbouw en wordt ook als zodanig uitgevoerd.

 
-Boven: De locatie.
-Rechts: De nieuwe brug, opgehangen aan stalen kabels, is een ontwerp van Inge Burg. De aanleg kost € 2,5 miljoen.

foto © BAI,  13 oktober 2005.

 

Hieronder
Ook een voorbereidend werk was de opmeting van de brug door de archeologen [o.a. Johan Treling] van de BAM  in december 2009. Begonnen werd - op 16 december 2009 - met de bomen aan weerszijden te kappen.  
Meer recent [februari 2011] zijn de restanten van de vestingwerken blootgelegd en is een ravelijn gerestaureerd.

-Boven rechts: Archeoloog Johan Treling bezig de landhoofden en restanten van de vestingwerken in kaart te brengen op de noordoostkop zijde Bartjeskerk.
-Boven: Ook de noordkant maar dan aan de Westzijde van het Muntelbolwerk, kwam aan de beurt. 
 
-Rechts: Het blootleggen van een ravelijn en de restauratie daarvan aan de zijde Muntelbolwerk.

foto's © herman van boxtel, 16 december 2009
en 16 februari 2011.

De bouw van de nieuwe brug, die € 2,5 miljoen kost,  zal ongeveer een half jaar in beslag nemen. Afhankelijk van de duur van de sloop van de huidige brug kan dan omstreeks de jaarwisseling 2011/2012 de brug voor het  verkeer worden opgesteld. De gemeente rekent- optimistisch - op oktober 2011.
Terug naar boven