Meester Pieter van Vollenhoven opent Moerputtenbrug.

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-05-2011 | Gewijzigd op: 24-05-2011
Dinsdagmiddag 18 mei 2011 heeft mr. Pieter vanVollenhoven, in zijn functie van voorzitter van het Nationaal Restauratie Groenfonds  in de Moerputten tussen Den Bosch en Vlijmen de Moerputtenbrug geopend.
Bij die gelegenheid verscheen het boekje 'Het Halvezolenlijntje [Uitgeverij Matrijs], dat aan Van Vollenhoven werd aangeboden.
Voorafgaand aan deze ceremonie openden de burgemeesters van 's-Hertogenbosch, Rombouts en Heusden, Henk Wilems, de kleinere Venkantbrug,  zuidelijk van Vlijmen gelegen.  Beide bruggen maakten deel uit van de Langstraatspoorlijn van eind negentiende eeuw, die de schoensteden Den Bosch en Waalwijk/Lage Zwaluwe met elkaar verbond.

Vlnr.: Burgemeester Rombouts van ‘s-Hertogenbosch, burgemeester Willems van Heusden, Harry Boeschoten van Staatsbosbeheer, Prof. mr. Pieter van Vollenhoven en commissaris van de Koningin van Noord-Brabant, prof. van de Donk bij de feestelijke oplevering van de Venkantbrug en Moerputtenbrug. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven ontvangt het eerste exemplaar van het boek 't Halvezolenlijntje uit handen van de heer Harry Boeschoten (regiodirecteur Staatsbosbeheer Zuid).

foto's © henk van esch, 19 mei 2011.

   
 Het natuurgebied de Moerputten met vogel- en florabestand. De gerestaureerde Moerputtenbrug.
foto's ©  maamun edrees, 14 januari 2011.

In 1987 was nog sprake van sloop van de bruggen die in het bezit waren van NS. Door een verweer en actie van de Waalwijker Gerard van Esch en de Bosschenaar Jac. van Dongen van het comité  'Redt de Moerputtenbrug',  keerde het tij. De nieuwe eigenaar Staatsbosbeheer, die eigenlijk tot sloop had willen overgaan,  ging moeizaam overstag.

zie ook artikel Pijlers Moerputtenbrug aangepakt dd. 18 maart 2009.

Terug naar boven