Pro Rail start eind mei 2012 met bouw Ponte Palazzo

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-04-2012 | Gewijzigd op: 31-08-2012
Ook al zijn er wel enkele voorbereidende werkzaamheden verricht en is aan een bezwaar van Deka [eigenaar Essentgebouw] gevolg gegeven, eind mei 2012 start de bouw van de Pont Palazzo, die de Koningsweg met het Paleiskwartier verbindt.
Dat bezwaar betrof het feit dat het begin van de brug [trap en lift aan de Koningsweg] te dicht bij Essent kwam te liggen. Dat punt is in het nieuwe plan iets opgeschoven.
Constructiebedrijf Van de Bersselaar uit Udenhout - start eind mei 2012 met dit karwei. En dat is, volgens een gemeentewoordvoerder, volgens de planning. Want afgesproken was dat de bouw vóór de zomer zou aanvangen.

-Tekening links: Ontwerp van Van BethemCrouwel Architects.
-Foto hierboven: Links naast dit door Essent afgestoten gebouw van Brand Loyality begint de Ponte Palazzo [zie tekening links].
-Links: Tuinontwerp: Tuinarchitect Piet Oudhof
.

foto © paul kriele, 8 november 2010.

Pro Rail plant in het najaar nog een weekeind waarop het treinverkeer naar Tilburg/ Eindhoven 's nachts wordt stilgelegd om de overspanningen te kunnen plaatsen. Over dat tijdstip overlegt Van den Bersselaar nog met Pro Rail vanwege het bijstellen van de planning.

situatie augustus 2012
Een van de eerste grote betonnen dragers voor de trap die naast Essent  in constructie is.

foto [uit trein genomen]  © paul kriele, 31 augustus 2012.


situatie maart en  april 2012

Beginpunt [boven en eindpunt [rechts] van de Ponte Palazzo, die of eind dit jaar of net begin 2013 klaar zal zijn. foto 's © paul kriele, 13 april 2010 [r-boven] en  5 maart 2011. 

Directeur Jos van den Bersselaar licht toe dat het Udenhoutse familiebedrijf samen met aannemer Mobilis uit Rotterdam
het karwei gaat klaren. Van den Bersselaar doet de staalconstructies en Mobilis de betonnen landhoofden en pijlers.
Volgens projectleider Walter van Erp van Van den Bersselaar zet het bedrijf gedurende een half jaar 40 man in [2 ploegendienst] samen met 6 monteurs, die op de bouwplaats actief zijn. Het staalwerk- 1100 ton [= 11 miljoen kilo] komt uit de Spaanse fabriek ArcelorMittal.

zie ook het bericht van 17 februar 2011 : Start inspraakronde Ponte Palazzo

Terug naar boven