Bartenbrug bouw start in mei/Gemeente begint rechtszaak

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-04-2013 | Gewijzigd op: 17-04-2013
De bouw van een nieuwe tuibrug over de Aa bij de Watertoren start in mei 2013. Deze versie gebaseerd op het ‘oude’ontwerp, maar met meerkosten op gebied van techniek [950.000 ] en juridische kosten en de noodbrug [tezamen 420.000 ], moet eind dit jaar klaar zijn, zo vertellen wethouder Ruud Schouten en de directeur Stadsbedrijven Martin Nooijens woensdagmiddag 17 april 2013 aan de pers. Vanwege allerlei kosten,  vertragingen en een noodbrug, gaat de gemeente ook een proces starten om de schade te kunnen claimen.
Wethouder Ruud Schouten en de directeur Stadsbedrijven Martin Nooijens gaven aan de pers op 17 april 2013 een toelichting op het rapport  'Projectevaluatie Bartenbrug'.

foto © paul kriele,17 april 2013. 
 
De gemeente zegt na een intern onderzoek dat het conflict met de aannemer BAM over het ontwerp, de uitvoering en dientengevolge over de vertraging aan een opeenstapeling van factoren te wijten is, fouten die elkaar versterkt hebben. Dan klinken zinnen¨, dat de BAM te laat tot inzicht kwam over ´verborgen gebreken´, dat Arup een fatsoenlijk product had moeten leveren [zwakke constructieberekeningen] en de gemeente het proces beter moeten bewaken en de organisatie sterker op orde had moeten hebben ofwel een betere bemensing . Ook ziet Schouten als tekort het ontbreken van een ´document managementrapportage ´.

De noodbrug.

foto © paul kriele, 29 november 2012.

Uitleg wethouder Schouten
Gemeentelijk ligt het bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte dat kwalitatief en technisch gezien niet genoeg was geëquipeerd om een dergelijk groots project aan te kunnen. Door een samengaan met het Ingenieursbureau tot R&B, waar het technisch inzicht beter is, is dat opgelost, zegt Schouten er snel aantoevoegend. Ook de discommunicatie bij de gemeentelijk burelen wordt aangetipt.

De fundamenten van de Bartenbrug, een fase  waarop het karwei is blijven steken.

foto © paul kriele,  27 november 2012.

Er hadden –later gezegd – eerder bellen moeten gaan rinkelen. Schouten duidt op de technische kwaliteit van de overigens gerenommeerde technische advies-en ontwerpbureaus Arup en Haskoning. ´Je verwacht van een dergelijk bureau blindelings, dat ze kwaliteit in huis hebben. Blijkbaar moet je je er toch van vergewissen dat de kwaliteit en de procesbeheersing van die bureaus in orde zijn,´ aldus de wethouder die aangeeft dat onderliggend steeds de druk dat de brug snel klaar moet zijn, heeft meegespeeld.
Diverse aspecten staan onder ´aanbevelingen´ van het rapport, en zijn -wat de gemeente aangaat,  deels al door de gemeente overgenomen.

Politieke consequenties
Overigens vindt Schouten dat hem –politiek gezien- geen blaam treft omdat er steeds op verzoek van de raad informatie is verstrekt over de procesontwikkeling in acht nemend dat je voorzichtig moet zijn, met het doorkruisen van de onderhandelingen.
Ambtelijk zijn er ook geen consequenties te verwachten, blijkt uit de toelichting van de directeur Stadsbedrijven Martin Nooijens, ´omdat we van deze zaak kunnen leren en er niet op uit zijn er een bijltjesdag van te maken. Wat zou je er mee opschieten,´ aldus Nooijens.
De rekenkamer houdt op verzoek van de gemeenteraad ook een onderzoek naar deze affaire.

Proces ivm schadeclaims
De gemeente bereidt intussen wel een proces voor om via de rechter aan de aannemer en de ingenieursbureaus de consequenties van de vertraging en de technische en materiële meerkosten van een nieuwe brug en een tijdelijke noodbrug voor te kunnen leggen.

Nieuwe brug
De bouw van de Bartenbrug start in mei en duurt tot in december, een periode waarin er opnieuw geen verkeer mogelijk is tussen de Graafsewijk en het Hinthamereinde.
De kosten voor de Bartenbrug waren aanvankelijk op  € 3 ½ miljoen en na een technisch betere versie op €  4,½ miljoen begroot. Dat loopt nu uit naar € 5 en een kwart miljoen.  Deze meerkosten komen ten laste van, resp. de jaarrekening [€ 420.000] en de € 950.000 wordt in de voorjaarsnota van november 2013 opgenomen.


Terug naar boven