College wijst voorstel woonlastenverlichting af

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-02-2009  De raadsfracties Bosch-en Rosmalens Belang vroegen eind vorige maand aan Burgemeester en Wethouders om een lastenverlichting voor de burgers van € 65 met het oog op de recessie.
De twee fractievoorzitters -Paul van der Krabben en Ton van Bussel-stelden voor om de 6,5 % woonlastenverhoging [afvalstoffenheffing, ozb en rioollasten] te laten schieten.
Maar B&W verwijzen naar het pakket maatregelen dat zij neemt  als antwoord op de kredietcrisis.
Het zegt dat zij het voorstel wel had overwogen, maar er toch voor koos de burgers aan de onderkant van de samenleving te helpen.

Zie bericht voorstel van de 2 fracties dd. 27-2-2009  woonlastenverlichting