Gemeenteraad moet meer investeren in regionale samenwerking

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-05-2016 Na een onderzoek adviseert de Rekenkamer de gemeenteraad om  hun invloed op de regionale samenwerking te vergroten. Dat past so wie so al in de boven gemeentelijke taken die steeds meer toenemen.
Hoe de raad dat moet doen? Door bijv. eerder  betrokken te raken bij beleidsvoornemens en door meer inkijk te doen bij andere gemeenten in haar belangen en doelen. 

Ook zegt de Rekenkamer  dat de politci meer mogelijkheden hebben in het sturen en controleren van die regionale samenwerking. Ze zal dan frequenter de belangen van die collega gemeenten moeten peilen. 

Zie voor rapport rekenkamercommissie http://www.s-hertogenbosch.nl/rekenkamer