Burgerraad nabij in nieuwe coalitie

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-02-2022 Installatie Bosch Burgerberaad nabij zodra nieuwe coalitie is geformeerd
 
..
De vier leden van de werkgroep Burgerraad [met de klok mee]: Pieter Paul Slikker [PvdA], René van de Kerkhof [D66],  Esther de Ruiter [Groen Links] en Bram Roovers. [SP] 

De fracties van D66, PvdA en SP voerden in mei 2021 een discussie over de versterking van de lokale democratie. Een speciale werkgroep werkte een experiment met een burgerraad uit. Na veel overleg en discussies o.a. met politici, ambtenaren en inwoners [betrokken bij burgerraden elders] door de raadswerkgroep kwam er een voorstel uit voor een Bosch model burgerraad. Beroepsgroepen, inwoners uit wijken en dorpen van uiteenlopend pluimage werden bevraagd naar oplossingen voor uitdagingen waar Den Bosch voor staat. De daaruit voortkomende aanbevelingen worden betrokken bij het debat in de gemeenteraad. Den Bosch kiest in tegenstelling tot andere steden voor regelmatige inschakeling van kleinschalige burgerraden.
De nieuwe gemeenteraad krijgt na de verkiezingen het voorstel aangeboden door de oude raad. Teneinde dan te kunnen starten met een verordening voor de eerste Bossche Burgerraad.