Verwersstraat: Plaquette van Bossche goudsmedengilde onthuld

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-04-2011 | Gewijzigd op: 04-04-2011
Bericht 2 april 2011
Op zaterdagmiddag 2011 heeft wethouder Bert Pauli, in wie het Bossche  Gilde van goud-en zilversmeden een groot ambassadeur ziet, de plaquette onthuld van het Gilde van Bossche goud-en zilversmeden. [zie hieronder voor plaquette].
Dat gebeurde aan het pand van de goudsmid Jos van den Elzen op Verwersstraat 94. Maar niet nadat het Vughtse gilde St. Barbara en St. Sebastiaan met een parade door de binnenstad nog eens de aandacht op een van de oudste schuttersgilden [bekend vanaf 1452] had getrokken. Joep Chappin van het Vughtse gilde legde de taak en geschiedenis van een gilde nog eens voor het toegestroomde en belangstellende publiek in de Verwersstraat bondig uit.
Na enkele toespraken onthulde wethouder Bert Pauli samen met de motor achter dit Bossche gilde van goudsmeden,  René vanTol, de plaquette.

Toespraak door wethouder Bert Pauli. die terug ging  in de tijd met de constatering dat de goud- en zilversmeden al eeuwen met de stad zijn verbonden.
'Het gilde probeert  weer continuïteit te krijgen in dit vakmanschap o.a. met scholing. Daarbij kan het rekenen op het gemeentebestuur,' aldus Pauli.
 
-Boven: Goudsmid Jos van den Elzen en Renate Postma, de secretaris van het Bossche gilde van goudsmeden.
-Hieronder: De parade van het Vughtse gilde St.Barbara en St. Sebastiaan.
De onthulling door wethouder Bert Pauli en goudsmid René van Tol van de plaquette van het Bossche goudsmidsgilde  aan het pand Verwerstraat 94. foto's © paul kriele, 2 april 2011

Geschiedenis van het Vughtse en Bossche gilde
In zijn toespraak vertelt de hoofdman van het  Vughtse gilde Joep Chappin dat het Vughtse gilde vanaf 1452 wordt vermeld, maar waarschijnlijk veel ouder is.
Chappin verwees ook naar de koningsschutter, die op zijn kazuifel tal van geen gouden, maar zilveren schilden draagt. Op elk schild staat het beroep of de naam, of het heraldisch wapen van de koning. 
De zilveren vogel, die de koning aan een ketting op zijn borst draagt, is van Bosch zilver en dateert van 1503. Pas vanaf 1503 werden met de letters A en zo verder, de jaren geregisseerd.
In 1545 komt er voor het werk van de goud-en zilversmeden een Bossche keur.

Toespraak van de voorzitter van het Bossche gilde van goudsmeden René van Tol
[volledige versie zie onderaan artikel]

Wethouder Bert Pauli  gaf in een korte toespraak inzicht in de geschiedenis en de positie van het Bossche gilde van goud-en zilversmeden.
Dat ambacht is al zo lang met de stad verbonden. De geschiedenis gaat terug tot 1517. Dat gilde heeft ook een eigen sociëteit gekend die in 1830 ophield te bestaan. Rond 1805 kwam er een eigen vakopleiding voor het smidsgilde aan de School voor Kunst Techniek en Ambacht in de St.Jorisstraat.
Nederland loopt voorop op het gebied van het goud-en zilversmidsgilde, vertelde Pauli, maar de moeilijkheid is dat er de bestaande gildefamilies geen bedrijfsopvolging kent.
Voor een beginnende ondernemer spelen veel criteria mee, zoals de aspecten van bijv. design, ondernemerschap, pr. etc. . Met de oprichting van het Bossche gilde van goud- en zilversmeden wordt getracht het vak voor de toekomst te garanderen.
En Pauli besloot met: 'Het gilde kan rekenen op het Gemeentebestuur ten aanzien van onderwijs. We denken aan een toeristische route en we gaan dit ambacht inpassen in het economisch beleid. Het bruist in Den Bosch en niet alleen daar, maar in het hele land van de goud-en zilversmeden.'

De zilveren penning die het Bossche gilde -als dank voor zijn inzet -aan Bert Pauli cadeau deed.
Deze penning is gemaakt door Meestergraveur Lei Lennaerts MBGG.

Het schildje van het Bossche gilde van goudsmeden is met de hand gemaakt door Meestergoudsmid Noud Peters MBGG van zilver, 18 karaat geelgoud en Shakudo.
Dit is een antieke Japanse legering van 96% koper en 4% goud met een paarse kleur. Uniek in de wereld van de Gildeschildjes.

[Onder deze toespraak René van Tol het aankondigingsartikel over de plaquette dd. 24 maart 2011]

'Als Voorzitter van het Bossche Gilde van Goudsmeden wil ik graag Wethouder Bert Pauli, het Schuttersgilde St.Barbara-St.Sebastiaan, de Leden van het Bossche Gilde van Goudsmeden, de genodigden en alle andere aanwezigen van harte welkom heten bij deze belangrijke gebeurtenis.

De stad ’s-Hertogenbosch heeft een rijke geschiedenis met Goud- en Zilversmeden. Die geschiedenis gaat terug naar de 13de eeuw toen Johannes Bomer al actief was in de stad. Door de eeuwen heen heeft de stad een groot aantal Goud- en Zilversmeden binnen de stadswallen gehad. Dat is voor ons van betekenis want de vakkennis en het vakmanschap van de moderne goudsmid staat niet op zich, maar staat in directe relatie met dat van al zijn voorgangers.

Het traditionele vakmanschap op niveau houden en te verbeteren is een van de doelstellingen van het Bossche Gilde van Goudsmeden. De opleiding tot Goudsmid in Nederland is op MBO niveau. Dat is niet voldoende en er is een te kort aan goed opgeleide jonge vakmensen, terwijl de kansen en mogelijkheden voor een goede goudsmid nog nooit zo groot zijn geweest.

Het Bossche Gilde van Goudsmeden is een landelijke organisatie. Het Gilde kent 7 categoriën van ambachten en het Gilde maakt het verschil tussen gewone leden en Meesters. De Meesters van het Gilde hebben recht op het achtervoegsel MBGG en op het gebruik van het logo.
Een bronzen plaquette met het logo van het Gilde wordt straks in uw aanwezigheid onthuld.

De belangrijkste doelstelling van het Bossche Gilde van Goudsmeden is het verhogen van het niveau van professioneel vakmanschap.
Om dat te bereiken wil het Gilde een Instituut op zetten.
Een Instituut waar het voortbestaan van traditioneel vakmanschap wordt gewaarborgt.
Een Instituut waar geschiedenis en informatie wordt verzameld.
Een Instituut waar les wordt gegeven op alle niveau’s.

Een Instituut waar kennis wordt gedeeld.
Waar moderne vakkennis wordt verkregen.
Waar technisch onderzoek wordt gedaan.
Waar MasterClasses worden gegeven in samenwerking met internationale en nationale partners.

Om dit te bereiken heeft het Gilde overlegd met Avans Hogescholen over een partnership en erkenning.
Het Gilde is ook in onderhandeling met een tooanaangevend Instituut uit Londen The Goldsmiths’ Company .

De Franse President Scarkozy heeft gezegd dat excellente vakmensen een zelfde waardering zouden moeten krijgen als wetenschappers. Daar kan het Bossche Gilde van Goudsmeden alleen maar mee instemmen.

Het Gilde weet dat de gemeente ’s-Hertogenbosch sympathiek tegenover onze plannen staan en het Gilde heeft met name in wethouder Bert Pauli een supporter gevonden. Dat is de reden waarom het Bossche Gilde van Goudsmeden aan de heer Pauli heeft gevraagd om het bronzen ornament met het logo van het Gilde te onthullen.
Ik wil graag aan de wethouder voorstellen om dat nu te doen.
--------------------------------------
bericht  van 24 maart 2011

Op zaterdag 2 april 2011 onthult wethouder Bert Pauli een bronzen ornament met het logo van de Bossche Gilde van Goudsmeden aan de gevel van Verwersstraat 94, de winkel en het atelier van meester goudsmid Jos van den Elzen.

  Verwersstraat 94, het pandje dat goudsmid Jos van den Elzen sedert 2008 als atelier en winkel in gebruik nam.

foto © paul kriele, 25 maart 2011.

Ter omlijsting van deze ceremonie loopt het Bossche Gilde van Goudsmeden samen met het Vughtse Schuttersgilde St.Barbara-St.Sebastiaan vanaf de Vughterstraat via de Markt naar de Verwerstraat, waar de onthulling plaats vindt. Onderweg geeft het Vughtse Gilde een demonstratie vendelzwaaien.

Een bronzen gevelplaquette met het logo van het Bossche Gilde van goudsmeden markeert de goudsmid die Meester is bij het Bossche gilde, wat voor de consument een aanduiding is van vakmanschap
De stad telt op dit moment 5 door het Gilde erkende Meestergoudsmeden en 1 door het Gilde erkende Uurwerkmaker (Willem van den Berg) en 1 door het Gilde erkende Meestergraveur.

Jos van den Elzen, die op 2 april 2011 van het Bossche Gilde van Goudmseden de titel ontvangt van 'Meester Goudsmid'. De zesde in Den Bosch met dit  keurkmerk van vakmanschap, dat voortaan op de gevel van zijn atelier/winkel op Verwersstraat 94 prijkt [rechts]. foto's © paul kriele, 25 maart 2011.

De site van het Bossche gilde van goudsmeden 
Zie het artikel Edelsmid Jos van den Elzen op Verwersstraat 94 dd. 13 december 2008.

Terug naar boven