Watertoren verkocht aan Maatschappij Industrieel Erfgoed

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-03-2011 | Gewijzigd op: 22-08-2022
De gemeente heeft de Watertoren van 1885 voor  € 250.000 verkocht aan de Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed [BOEi]. De reden is dat  de gemeente de toren niet tot een rendabele exploitatie kan krijgen. Er moet elk jaar  € 40.000 euro op het gebouw worden toegelegd.
De 126 jaar oude Watertoren, die tot 1974 vanuit waterreservoirs huishoudens van drinkwater voorzag. foto's © paul kriele, 27 maart [l.] en 10 juli 2011.

Boven de 30 meter hoge toren van architect J. Kalff staan 2 ijzeren waterbakken opgesteld. Het markante gebouw dat  voor  € 1.300.000 gerestaureerd wordt, staat op de monumenten lijst.
 
De Watertoren begon te functioneren  2 jaar na het gereedkomen van de bouw in 1887. Successievelijk werden in de stad waterleidingen aangelegd en huishoudens aangesloten op dat net. Tot dan toe putte men water uit pompen die her en der waren opgesteld. 
In 1974 werd de functie van de Watertoren opgeheven, toen onder druk van waterpompinstallaties o.a. in Nuland het water naar dorpen en steden werd getransporteerd.