Na 65 jaar nog 1x 'Rue de La Pipe' terug op Burg. Loeffplein

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-03-2011 | Gewijzigd op: 10-02-2016
Op koopzondag 1 mei 2011 staat het Burg. Loeffplein met een Rue de la Pipe-feest nog één keer in het teken van de oude volksbuurt 'De Pijp'. Dat feest, dat op 4 en 5 mei 1946, een jaar na de bevrijding, werd gehouden, en nu na 65 jaar nog eens ‘herhaald’ wordt , staat in de sfeer van Montparnasse.
‘Duke Cultural Productions’, olv Marcel Ploegmakers, is bezig een feest op te zetten dat met de Kikvorschen en de toenmalige koningin van Montparnasse, de 91-jarige Antje van Glabbeek, als speciale gast wordt gehouden. Voor organisator Ploegmakers is het nu nog te vroeg te vertellen wie er nog meer voor dit feest zijn gecontracteerd.

Zo zag de Pijp er volgens kunstenaar Willy van Esveld uit. Rechts staat nu de Rabobank en midden achter staat de parkeergarageT Loeffplein.
In de Pijp stonden nogal wat logementen en zomers speelde het leven zich vooral op straat af.

tekening © willy esveld, 1946
 
Van De Pijp is nauwelijks iets over. 
Op de plek van de rechter zijgevel op de tekening is de Esplanade, ofwel de Rabobank en enkele winkels, in de plaats gekomen.

 

Antje zong in 1946 het door de revueschrijver Willem Thelissen gecomponeerde Montparnasselied. Zij werd toen door de geliefde prins Carnaval Pom van der Elst tot de ‘Koningin van Montparnasse’ gekroond.

De ’Koningin van Montparnasse’
De 91-jarige Bossche is onlangs nog even in contact gebracht met de oud-Bosschenaar de in Tilburg woonachtige Theo Heesbeen. Deze telg uit een geslacht van bespelers van draaiorgels is een restaurateur van draaiorgels. Heesbeen knapte o.a. de ijskar Spul van de Rul op.

1946 was de tijd van de 12e Bossche revue, vertelt Ploegmakers. Op het ‘Rue de la Pipefeest’ van 1 mei 2011 zal de toenmalige koningin  van Montparnasse -Antje van Glabbeek - nog eenmaal dat Montparnasselied vertolken.
Het Burg. Loeffplein wordt op 1 mei 2011 teruggebracht in Franse sferen.


De Kikvorschen bij hun bezoek aan China tijdens de Wereldtentoonstelling van 2010.
foto © ronny houet
Rechts: Bosschenaar Theo Heesbeen orgelbouwer en restaurateur met Antje Glabbeek.  

In 1946 waren de initiatiefnemers: Willy van Esveld van ’t Bonte Pallet, Jan Somers, de latere dirigent van de Kikvorschen en glazenier /kunstenaar Tony van Stiphout. De eigentijdse aanjagers zijn kroegbaas Peter van den Groenendaal, Kikvorschvoorzitter Bertie van den Heuvel en stadarchivaris Rob van de Laar.

Maar het huidige Burg. Loeffplein en omgeving herinnert nauwelijks nog aan de Pijp. De Lange Tolbrugstraat, waarnaar de volksbuurt is genoemd, en Achter de Tolbrug, roepen helemaal geen associaties op met een knusse volksbuurt, die in 1960 werd afgebroken. Dus er zal veel sfeer in dat retrofeest gebracht moeten worden.

Die sfeer wordt ook opgeroepen door het uitschrijven van een verhalenwedstrijd, die het Stadsarchief coördineert en waarvoor gegadigden worden opgeroepen om hun herinneringen aan De Pijp nog eens voor het voetlicht te brengen.


Terug naar boven