Boek over 'Friese Vorsten' door Antoine Jacobs

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-07-2020 | Gewijzigd op: 31-07-2020
Antoine Jacobs is geen onbekende in uitgeversland. Op zijn vakgebied ‘Rechten’ publiceerde hij al 250 boeken en tijdschriftartikelen en in literair-historisch opzicht het toneelspel ‘De Winterepubliek’ en het essay ‘Een millenniumreis’. Meer recentelijk is Jacobs gevraagd om de geschiedenis van Friese koningen en hertogen vast te leggen. Tussen 433- 775 heeft Friesland een vorstenhuis gekend. Dat is al eerder beschreven, maar zoals Jacobs zegt met veel bijzaken erbij. De basis daarvoor waren overleveringen, verhalen en zangen van barden.
 
.....................
Prof. Antoine Jacobs schreef 'Friese Vorsten'.

Friesland had als eerste in Nederland een vorstenhuis. Die status is nog herkenbaar in de Nederlandse kerk in Rome: ‘Friese kerk’ geheten.

Jacobs een verbosschte Limburger [* Vaals, 1946] behaalde -cum laude- zijn doctoraal rechten in 1973 in Leiden na een voorzetting van zijn studie rechten in Parijs, Cambridge, Düsseldorf en Brussel. In 1986 promoveerde hij in Tilburg tot doctor. Jacobs, inmiddels al jaren met emeritaat, was ook lang als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Leuven.
De auteur moet toegeven dat hij zich op glas ijs had begeven om een stuk Nederlandse geschiedenis van meer dan 1000 jaar geleden [300 vóór Christus – 800 jaar na Christus te begeven die onomstotelijk vast staat. Bovendien in een genre dat dat in Nederland niet zo erg aanslaat. Jacobs werd toch gedreven om Ja te zeggen op de vraag of hij ‘Friese Vorsten’ in een boek wilde vastleggen. Die verhalen en overleveringen heeft hij omgezet in een moderne, leesbare taal en de uitweidingen weggelaten. Door een uitgebreid notenapparaat [829 stuks] toe te voegen is zijn verhaal in ‘Friese Vorsten’ wel betrouwbaar gebleven.
Jacobs besluit, dat het hem een voorrecht was de lezer in deze portrettengalerij te mogen rondleiden.

'Friese Vorsten' verscheen bij Uitgeverij Elikser in Leeuwarden.