Dubbele onderscheiding voor Herman Lerou

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-04-2011 | Gewijzigd op: 17-08-2011
Bij gelegenheid van de afronding van de restauratie van de St. Jan heeft  zaterdag 2 april 2011 burgemeester Ton Rombouts aan Herman Lerou de culturele penning van de stad ’s-Hertogenbosch uitgereikt. Deze penning, ook wel de Jeroen Boschpenning genoemd, werd Lerou toebedeeld vanwege diens 'bijzondere inspanning voor het culturele klimaat in de stad'. Die afronding werd door de gemeente herdacht met een  besloten diner in het Stadhuis. 
Zondagmorgen 3 april 2011 ontving Lerou uit handen van bisschop Hurkmans de pauselijke onderscheiding Ridder in de Orde van Paus Silvester.

'Als lid van de Stichting Nationaal Monument St. Jan heeft Herman Lerou, een ambassadeursfunctie vervuld met Rijk, Provincie, gemeente, sponsoren en cultuur-historische partijen. Met visie en doorzettingsvermogen heeft hij de regie gepakt, mensen geënthousiasmeerd en (financiële) initiatieven van particulieren en organisaties aangewakkerd en ondersteund,'  aldus de bijlage van de toekenning van de Jeroen Boschpenning. 'Op dit restauratietraject heeft hij zich geruime tijd ten bate van de Bossche samenleving ingespannen.'

foto © henk van esch, 2 april 2011.

Het bericht over de toekenning van de stadspenning meldt verder: 'Van de heer Herman Lerou kan gezegd worden dat hij sinds de aanvang van deze restauratie – in september 1999 - excelleert rond dit project. Lerou heeft zich vanuit zijn functies bij het kerkbestuur van de parochie, evenals bij de Stichting Nationaal Monument Sint-Jan, meer dan 12 jaren onafgebroken en in diverse hoedanigheden zeer intensief ingezet in het totale proces van restauratie, fondsenwerving en representatie.
De heer Lerou deed dat in de functie van voorzitter van de commissie Onderhoud en Restauratie van de parochie van de binnenstad, en tevens als voorzitter van het Restauratieteam van de Kathedrale Basiliek. Hij was vrijwillig, belangeloos en nagenoeg fulltime bouwmeester van de totale restauratie.
 
'Als lid van de Stichting Nationaal Monument St. Jan heeft Herman Lerou, een ambassadeursfunctie vervuld met Rijk, Provincie, gemeente, sponsoren en cultuur-historische partijen. Met visie en doorzettingsvermogen heeft hij de regie gepakt, mensen geënthousiasmeerd en (financiële) initiatieven van particulieren en organisaties aangewakkerd en ondersteund,'
aldus de bijlage van de toekenning van de Jeroen Boschpenning. 'Op dit restauratietraject heeft hij zich geruime tijd ten bate van de Bossche samenleving ingespannen.' 

Pauselijke onderscheiding
Tijdens de H. Mis zondagmorgen  reikte bisschop Hurkmans de onderscheiding uit die paus Benedictus XVI Lerou heeft  toegekend.  De Ridderorde vanPaus Silvester valt de architect en voormalig kerkbestuurslid ten deel voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger. Lerou had dit jaar al een bronzen parochiepenning ontvangen voor zijn uitzonderlijke verdiensten bij de restauratie van de Sint-Jan.Terug naar boven