Gesteggel rond kapsalon Jansen op Citadellaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-01-2012 | Gewijzigd op: 17-01-2012
De gemeente heeft de termijn verlengd waarbinnen een besluit genomen wordt over de tijdelijke kapsalon die kapper Sjef Jansen tegenover zijn zaak aan de Citadellaan heeft geplaatst. De gemeente vindt de locatie, zo vlak naast het benzinestation De Fakkel te klein en daarom erg gevaarlijk. Kapper Jansen, wiens zaak al 80 jaar op de hoek met de Willem Mariastraat zit, stelt dat zelfs zijn kapsalon dan ook in de gevarenzone verkeert.

Jansen wil zijn kapsalon aan de overkant voortzetten vanwege de bouw van de Cavalerie*. Zayaz is al begonnen met de sloop van de woningen aan de Citadellaan en Oranje Nassaulaan en de gemeente verlegt alvast de kabels. Wooncorporatie Zayaz zet er een complex van 78 woningen, deels koop deels huur neer.*

-Boven de tijdelijke kapsalon naast benzinestation De Fakkel, Een locatie die milieutechnisch niet is geoorloofd.
-Rechts boven: Sjef Jansens zaak op de hoek Citadellaan/Willem Mariastraat.
-Rechts: De parkeerpaats naast Roeivereniging De Hertog die mogelijk nu in beeld komt
.
foto's © paul kriele, 16 januari 2012.

Een gemeentewoordvoerder: 'Het verlengen van de beslistermijn heeft te maken met de periode van 8 weken, die er voor staat. De gemeente heeft meer tijd nodig om een besluit over de vereiste milieuvergunning te kunnen nemen.'

Het zal er wel op uitdraaien dat Jansen iets verderop, naar de parkeerplaats, naast roeivereniging De Hertog zal moeten verkassen. 'Maar,' zegt de woordvoerder, 'dat uitstel heeft nog niets met die nieuwe optie te maken.'
 
Met andere woorden: Het draait nog allemaal om de foute plek bij het pompstation, die kapper Jansen koos. Over de nieuwe locatie moet de gemeente nog met een publicatie komen.


*Zie artikel  Complex 78 woningen in de verkoop dd. 4 april 2011.