PvdA wil nieuwe cultuur behouden [o.a. Kings of Colorsfestival]

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-04-2015 In onze stad vieren we het culturele. Met het museumkwartier dat nationale faam verwerft, het voor de deur staande Jheronimus Boschjaar, de Boulevard, Jazz in Duketown en het Oeteldonks carnaval kunnen we spreken van een stad die cultuur in haar haarvaten heeft zitten. Hier ligt wat de Partij van de Arbeid fractie betreft een uitdaging.
 
De PvdA betreurt dat het evenement ‘Kings of Colors’ dit jaar niet doorgaat. Het festival kon geen betere locatie dan Paardskerkhofweg,  zoals het eerste jaar, vinden. En het terrein 'De Heus [ tweede jaar in 2014]  was voor dit jaar niet beschikbaar. Het festival toonde aan een nieuwe jongere groep bezoekers aan te spreken en tourt momenteel met ‘Kings of Colors on Tour’ door Nederland.
 Boven: Poppetje Oase
op Paardskerkhofweg in 2013
en rechts boven: BRSFSOY
ThinkDirtyop terrein De Heus in 2014
.

foto's © paul kriele, 9 juni 2013
en 28 september 2014.

De PvdA heeft dan ook vragen gesteld aan het College van B&W en pleit meer ruimte voor vernieuwende subculturen die aansluiten bij de behoefte van bijvoorbeeld jonge Bosschenaren.
De fractie van de Partij van de Arbeid waardeert dat bijzonder, maar ziet ook dat we in onze stad de neiging hebben het traditionele en dat wat ‘mainstream’ is meer plek bieden dan dat wat vernieuwender, soms rauwer en meer ‘subcultuur’ is.  Kings of Colors moet wat de PvdA betreft behouden blijven voor onze stad.