PvdA: Bolwerk St. Jan en vaarconcessie als raadspunt ingediend

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-05-2015 | Gewijzigd op: 12-05-2015
 De PvdA fractie heeft  de vaarconcessie op de Binnendieze en de gunning van het  beheer van het nieuwe Bolwerk Sint Jan aan de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch op de agenda laten zetten van de raadsvergadering van dinsdagavond 12 mei 2015. Voor de horeca-uitbating wordt nog naar een aparte zakenpartner gezocht.
Aanleiding is het einde van het aflopen van de termijn van de concessie voor het varen op de Binnendieze aan 'De Kring'. De heemkundekring wil een automatische verlenging tot 2029 het jaar waarop ook haar 
beheer van het bolwerk Sint Jan verloopt.
De redactie van het BD vindt dat 'de Kring' zich steeds meer toe-eigent, zoals het alleenrecht om te varen op de Binnendieze en nu dan ook een vaarterrein toe-eigent op de Dommel en wellicht de Aa en het kanaal, waar Rederij Wolthuis al vaartochten houdt. Maar ook zit er kinnesinne richting De Hertogboeren die via de Dommel naar Haanwijk varen. 'De Kring' is  nu toch toegetreden als beheerder van het informatiecentrum Bolwerk Sint Jan, overigens naast een zakelijke exploitant.
Maar daartoe is wel eerst de VVV als partner uitgestapt
...

foto's © paul kriele, 13 juni 2010 en 5 april 2015.
-Rechts: 'De Kring' vaart als enige op de Binnendieze, maar ze wil nu ook dat recht op de Dommel,
waar Rederij Wolthuis wat moet inschikken.
Op diverse locaties [m.n. musea] zijn nu ook al
met steun van 'De Kring' aanlegsteigers gemaakt.
 

Bovendien wilde 'De Kring' aanvankelijk geen beheer over het Bolwerk,  totdat plots bleek dat de VVV zich als partner teruggetrokken had.
Nu koppelt 'De Kring' aan die pacht de eis dat ze gelijktijdig -tot 2029 - ook de vaarconcessie op de Binnendieze wil blijven bevaren.
De gemeente, die door de stadsredactie wordt verweten de oud-voorzitter van 'De Kring' Jo Timmermans als Bossche mecenas te vriend te willen houden, laat dan ook steeds de oren naar de nukken van 'De Kring' hangen. 

Politiek standpunt
Het woord is nu aan de nieuwe coalitie en de spannende vraag of dat 'nieuwe' ook
een nieuw standpunt jegens de mono polopositie van  'De Kring' met zich meebrengt... . 

Door de commotie over het Bolwerk Sint Jan, waaraan 'De Kring' als partner eisen
gaat verbinden, is de opening vertraagd. 


foto © paul kriele, 11 februari 2015. Terug naar boven