Bossche PvdA presenteert alternatieve begroting

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-06-2015 De Bossche PvdA presenteert een alternatieve begroting voor de stad. De reden is dat zijn dit als alternatief ziet van de begroting van de coalitie en daarmee aantoont dat voor alle Bosschenaren vooruitgang mogelijk is. Speerpunt is  solidariteit met de mensen onder ons die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat kan gebeuren door meer te investeren in de toekomst en minder in ons erfgoed.


In die begroting staan 4 ambities centraal
-de PvdA wil de 8000 Bosschenaren zonder werk perspectief bieden op een baan door een banenfonds op te richten van € 1 miljoen per jaar. Daarmee wordt uitbreiding van -slechts- 43 starters en meestersbeurzen [programma van B&W]  mogelijk gemaakt  en biedt het meer ruimte voor de uitreiking van jongerenvouchers aan werkgevers. Tevens kan ervan een mobiliteitscentrum worden opgericht.
-Ten tweede wil de partij dat onze stad een betaalbaar thuis biedt aan jongeren en mensen met een kleine portemonnee. Dat gebeurt door verduurzaming van de woonlasten [sociale huurwoningen]  en door honderden startersleningen mogelijk te maken.
-Ten derde trekt de PvdA fors geld uit voor de bestrijding van armoede waarmee een proactief kwijtscheldingsbeleid, een proef met basisinkomen voor de meest kwetsbare stadsgenoten zonder perspectief, wijklocaties voor de voedselbank en een jeugdsportfonds kunnen worden gefinancierd.
-Ten vierde:  de Bossche PvdA wil nieuwe cultuur en buurt- en bewonersinitiatieven stimuleren. Zij denkt daarbij aan het faciliteren van het Kings of Colors-festival, van een studentenintroweek [van BeThere], van de Hambaken Gym en van de wijkcorporatie Oost en Bij Katrien.
Schrappen van nieuwe uitgaven
De PvdA lost deze haar voostellen op door te schrappdn in de voorgestelde nieuwe uitgaven, zoals tealisatie van het Sint Jansmuseum, het zichtbaar maken van de fundamenten van de Pieckepoort en de Linie 1629. Ook snijdt de partij in de uitgaven voor de marketing van de stad en het Jeroen Boschjaar.
Aan mensen met een koopwoning wordt een beperkte bijdrage gevraagd.