PvdA wil gelijke beloning mannen en vrouwen

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-03-2016 PvdA-raadslid Pieter Paul Slikker vraagt het College van B&W om de verschillen in beloning in de ambtelijke organisatie tussen mannen en vrouwen in kaart te brengen en gelijke beloning bij gelijk werk op te nemen in de onderhandelingen met alle contractpartners.

Slikker stelt dat vrouwen anno 2016 voor hetzelfde werk nog altijd bijna 20% minder salaris ontvangen dan mannen. 

Landelijk is er op initiatief van de PvdA al wetgeving in de maak.
Onze gemeente heeft echter een eigenstandige verantwoordelijkheid en kan uitstekende bijdrage leveren aan gelijke beloning van mannen en vrouwen.