Inzet PvdA en VVD voor Jongerenwerk

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-05-2016 | Gewijzigd op: 19-05-2016
De Bossche PvdA en VVD vragen aandacht voor een slagvaardig jongerenwerk want  een mooie toekomst is niet voor iedere jongere een vanzelfsprekendheid. De fracties pleiten in een nota voor financiële zekerheid rond jongerenbeleid en  jongereninitiatieven.
..
Onlangs ontving de gemeenteraad een brandbrief van de Stichting Jong Actief. Het initiatief dat jongeren er bovenop helpt kampt met grote financiële onzekerheden en ziet de toekomst met spanning tegemoet. En dat is zorgelijk want de Stichting Jong Actief vervult alweer zes jaar een belangrijke taak voor jongeren in onze stad die tussen wal en schip dreigen te raken, zoals het bieden van dagbesteding, sociale activering en job-coaching.
De aanpak van Jong Actief is uniek en succesvol. Jongeren die veelal afknapten op de reguliere hulpverlening krijgen bij Jong Actief hun eigenwaarde weer terug en nemen uiteindelijk weer deel aan de samenleving.

Jong Actief is niet de enige. Ook de Hambaken Gym, Number One, Jongerencentrum de Poort etc. vervullen een belangrijke rol in het jongerenwerk in onze stad. Benaderbaar, dichtbij jongeren, verankerd in wijken en buurten. En ook zij hebben geen vaste plek in het Bossche jeugdbeleid en kampen met (financiële) onzekerheden.

De Bossche PvdA en VVD vinden dat de initiatieven op het gebied van (preventief) jongerenwerk een onmisbare schakel vormen in het jeugd en jongerenbeleid. Niet de instellingen zoals Divers moeten centraal staan in de aanpak van de stad maar de opgave: jongeren ontwikkelen tot zelfstandige burgers.
Daarom pleiten de raadsleden Gerdien de Wal (VVD) en Pieter Paul Slikker (PvdA) in een nota voor de gemeenteraad voor financiële zekerheid en verankering in het jongerenbeleid voor de jongereninitiatieven.