PvdA klaagt over onheuse bejegening van cliŽnten door WeenerXL

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-09-2016 | Gewijzigd op: 04-10-2016
PvdA klaagt in een brief [dd.19092016] over de onheuse bejegening van cliënten van WeenerXL door haar werkconsulenten. Aanleiding is de uitspraak vande Ombudscommissie over de kille, dreigende en intimiderende toonzetting  in brieven van Weener aan haar cliënten.

Zowel door de SP dat  voor het zomerreces een zwartboek aanbood met anonieme klachten, als ook de signalen die onze fractie blijft ontvangen hebben wij de indruk dat in de bejegening niet de menselijke maat wordt gehanteerd, beseffende dat de consulenten aan bijstandtrekkers de bevoegdheid hebben  verplichtingen op te leggen [art.55 Participatiewet], zo schrijft raadslid Fouad Kabbouti. 'In hoeverre gaat die bevoegdheid? 'Is er al iets aan die aanbevelingen van de ombudscommissie gedaan?, vraagt het raadslid.

In de brief noemt Kabbouti enkele praktijkgevallen van cliënten in de bijstand die ook nog mantelzorg aan hun ouders besteden. 'In hoeverre zijn zij verplicht met hen een zorgovereenjomst te sluiten?'
De brief sluit met de vraag of de gemeente wil stoppen met het opleggen van verplichtingen aan bijstandtrekkers, waarbij die verplichting afhankelijk is van derden?