Gemeente antwoordt onbevredigend op vragen PvdA opvang gedetineerden

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-04-2017

Gemeente antwoordt onbevredigend op vragen PvdA rond knelpunten opvang gedetineerden bij vrijlating. Door een slechte samenwerking  krijgen gedetineerden bij vrijlating niet de snelle toewijzing van huis-of postadres om bijstand te kunnen ontvangen. Immers de samenwerking van betrokken instellingen schiet tekort met alle gevolgen van dien.

De gemeente schrijft in haar antwoord [dd.19 april 2017] wel dat '..de reclassering een volwaardige deelname aan de maatschappij bevordert,' maar dat zijn vaak loze woorden omdat de noodzakelijke en snelle opvang [woonadres, bijstand e.d] ontbreekt. Dat ligt dan weer aan de onsamenhangende werkwijze van de betrokken instellingen.
Zo is een vastlegging van een postadres van drie maanden te beperkt. Soms wil de gemeente die termijn wel verlengen...., schrijft ze. 
Ze vindt ook wel dat er haast gemaakt moet worden om deze ex-gedetineerden een uitkering te verstrekken en schrijft in haar brief: De uitkeringsaanvraag wordt met spoed beoordeeld. Maar de PvdA registreerde juist dat dat vaak niet effectief verloopt! 

En hoe zit het dan met situaties waarbij mensen juist die hulp niet krijgen doordat de eisen  onredelijk zijn ..?, stelt de PvdA. Gemeente:'De schulddienstverlening is laagdrempelig. Er wordt door betrokken instanties nauw samengewerkt..!'Bericht van 19 maart 2017 Vragen van PvdA over slechte sanmenwerking gemeente, schuldsanering en welzijnsinstellingen

Gedetineerden die vrij komen, komen in een niemandsland terecht, zodra ze buiten de gevangenis op de stoep staan. Het begint al met het gebrek aan het meest noodzakelijke: een postadres. Dat ontneemt hen van allerlei toegangen en kontakten met bijv. een corporatie of bank.
Nog erger is -ondanks de mooie woorden- het feit dat de samenwerking tussen de 
gemeente, welzijnsorganisaties, schuldsanering, opvang en corporaties  niet soepel [..] verloopt.
Die mooie woorden zeggen dat getracht wordt hen niet weer opnieuw met justitie in aanraking te laten komen..en hen een tweede kans te geven.  Oh ! 


De PvdA brengt deze missituatie onder de aandacht. In een persbericht stelt  zij onder meer dat ex-gedetineerden, als zij vrij komen, de noodzakelijke een vaste woon- of verblijfplaats missen.

Juvans geeft hen voor drie maanden een postadres. Maar dat is veel te kort. Want al na drie maanden vervalt dat tijdelijke adres. Het gevolg is dat alle ingezette procedures stoppen. 

Nog een
knelpunt is het geld! Voor een woonruimte is geld nodig, maar je kunt acht weken op een uitkering wachten....!  

Netjes gesteld vraagt de PvdA 'of de gemeente het proces van reclassering tegen het licht wil houden om verbeteringen aan te kunnen brengen..'.Terug naar boven