PvdA: Gemeente antwoordt op nieuwe vragen over kwetsbare inwoners

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-10-2017 | Gewijzigd op: 12-10-2017

B&W antwoorden op vragen van de PvdA, Peter-Slikker, over de toename van kwetsbare bewoners  dat '..niet met zekerheid valt vast te stellen of er van een toename sprake is, maar wel dat het ontbreekt aan zorgverlening voor mensen die het nodig hebben. Er is niet altijd zorg voor iedereen op het juiste moment een geschikta anbod voor handen.'. Veertig personen hebben hebben een vorm van beschermd wonen nodig. Vor 20 van hen is dat dringend.
De groep die door het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg,  Kentron en Reinier van Arkel een Maatschappelijke Opvang is ge
ïnventariseerd is moeilijk te bepalen aangezien die sterk in omvang en samenstelling fluctueert

Het Inloopschip vangt overdag 100 zgn.thuislozen op. In veel gevallen beschikken zij wel over een woning of slaapadres, maar daar komen ze het liefst zo min mogelijk.. 

Over welke maatregelen de gemeente neemt om die groep kwetsbare thuislozen te helpen krijgt de raad den evaluatie te zien van de eerder genomen maatregelen [in 'Verwarde personen'.
Daarin staat onder meer afbouw Inloop in Inloopschip, opzet kleinschalige vormen van huisvestung en stimuleren vrijwilligers initiatieven.

Bericht van 12 september 2017 PvdA maakt zich zorgen over kwetsbare bewoners
De PvdA stelt opnieuw vragen over kwetsbare inwoners die met de regelmaat opstraat belanden.  Hoewel toch de antwoorden op eerdere vragen steeds geruststellend waren, zegt raadslid voor de PvdA, Pieter Paul Slikkers.  


Inwoners met reclasseringstoezicht, uitbehandelde GGZ patiënten of mensen met een zeer specialistische hulpvraag belanden te vaak tussen wal en schip. Een van de voorbeelden: momenteel verblijft een man op leeftijd met verslavings- en geestelijke problemen in het Zuiderpark. De man is uitbehandeld bij Reinier van Arkel maar redt het niet zelfstandig. Ondanks dat deze man al de gehele zomer in beeld is, ondanks een zelfmoordpoging (onlangs aangetroffen door de politie met doorgesneden polsen) is er voor deze man nog altijd geen plek.

Familie, vrienden en betrokkenen zelf zijn vaak de wanhoop nabij en ervarHet blijkt dat tussen de betrokken instanties (van gemeente tot zorgaanbieders) de onderlinge afstemming vaak gebrekkig is en de procedures soms eindeloos zijn. Waar is de regie..?   

Daarom wil het raadslid duidelijkheid over de wachtlijsten, een plan van aanpak van de gemeente en duidelijkheid over bij wie familie, vrienden en betrokkenen terecht kunnen als mensen tussen wal en schip raken.Terug naar boven