PvdA & SP vragen opnieuw over tekortkomingen huishoudelijke hulpen

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-02-2018 B&W antwoordt op vragen van de PvdA en SP over tekortkomingen huishoudelijke hulpen [zie bericht van 30-01-20-18 hieronder] dat in de vakanties inderdaad minder frequent wordt schoongemaakt, maar dat dat niet in strijd is met de lopende contracten.
Vaak wordt met de cliënten de vakantie-feestdagenregelingen door de zorgaanbieders geregeld. Bii ziekte wordt op verzoek van de klant  altijd vervanging ingeschakeld.Er  bestaat de zorg dat er een schoon en leefbaar huis bereikt wordt.
Maar de gemeente gaat nog eens in gesprek met de zorgaanbieders over de werking van de geldende afspraken. Maar ze erkent wle dat in bijv.  de kerstvaknatie de bezetting problemarisch is/ wordt. Soms leidt dat -in overleg - tot minder inzetbare uren zorg.

De gemeente is niet gebleken dat volgens het contract [op basis van resultaatfinanciering] een 'schoon en leegbaar huis' niet gehaald werd. Pas als het afgesproken resultaat niet gehaald wordt kan de gemeente bijv. tav de financiering, in actie komen'


Bericht van 30 januari 2018: PvdA en SP stellen opnieuw vrjdagen over tekortkomingen van huishoudelijke hulpen
reHuishoudelijke hulpen van IVT en TZorg schieten in hun werk tekort. Dat bleek al onlangs[kerstvakantie 2017] uit signalen die de SP en PvdA ontvingen. Maar nadat daarover in de raad vragen waren gesteld zijn er nog eens 150 meldingen bijgekomen. Die betreffen vooral:  minder uren werken dan voorgeschreven, uitval met name in de vakanties en bij ziekten, inzet van uitzendkrachten die onvoldoende met de werkzaamheden bekend zijn, slechte communicatie met de teamleiders en onduidellijkheid over de grote schoonmaak [-taken].

Pieter Paul Slkker van de PvdA en Ans Lokhoff van de SP vragen [brief dd. 30-01-2018] aan de thuiszorginstellingen IVT en TZorg nog eens hun mening over deze onwelwillende  ongelukkige situaties en met name over de daarmee gepaard gaande kosten en de gevolgen voor de cliënt.