Soepeler regeling gehandicaptenparkeerkaart

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-05-2018 | Gewijzigd op: 09-05-2018
 B&W antwoordt positief op vragen van de PvdA voor een snellere procedure en een goedkopere gehandicaptenparkeerkaart. Hoewel de procedure volgens de Wet Bestuursrecht vast ligt kan die wellicht korter en ook het tarief kan lager.
In tegenstelling tot voorheen stelt de antwoordbrief dat de kaart €85 aan keuring en € 25 maakkosten bedraagt. 


Bericht van 28 maart Betaalbaar stellen van gehandicapten-parkeerkaart

De PvdA vraagt [brief dd. 28032018] aan B&W om de procedure aanvraag parkeerkaart voor gehandicapten wat te versoepelen en te versnellen. Die duurt nu acht weken, waarbinnen tijd is voor een medisch onderzoek
Een Europese parkeerkaart kost € 110,  waarvan € 50 voor de keuring en € 60 voor de kosten door de gemeente te maken.

PvdA zegt: de duur van aanvraag is te lang en de kosten zijn te hoog. In Oss en Amsterdam is de kaart gratis en vaak is de aanvraagtermijn korter. PvdA: 'Kan/wil de gemeente stappen zetten om e.e.a. bij te stellen?