PvdA: Vragen over thuiszitters

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-04-2018 | Gewijzigd op: 11-04-2018
Op vragen van de PvdA [brief dd.16032018] over het aantal en het beleid rond thuiszittende [school-]kinderen antwoordt B&W: van de 35 thuiszitters in vorig [2016-2017] schooljaar zaten er 2 op het primair onderwijs, 4 lop het voortgezet speciaal onderwijs en 27 leerlingen op het voortgezet odnerwijs en 2 op het MBO.

Wat betreft de knelpunten zegt B&W dat alle casussen in beeld zij bij Leerplicht, Socialle Wijkteams  en de samenwerkingsverbanden in Primair en Voortgezet Onderwijs. Daar is men op de hoogte van de redenen en van de knelpunten en waarom een leerling niet naar school gaat.  Leerplicht is bekend met de gevallen thuiszitters waar sprake is van wachttijden op Jeugdhulp. 

Over deze ervaringen en gegevens volgt binnenkort een raadsinformatiebrief, aldus B&W in haar antwoord [dd.10042018].