Ontwikkeling woningbouw en hostel aan Zuiderparkweg

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-03-2019 | Gewijzigd op: 14-03-2019
 Ontwikkeling woningbouwproject en hostel Zuiderparkweg

Aan de Zuiderparkweg 284-286 gaat Zayaz in samenwerking met Reinier van Arkel aan de slag met het realiseren van 20 woningen in het sociale segment én een woonzorgvoorziening (hostel). Dat hostel bestaat uit 34 eenheden voor cliënten met verslavingsproblematiek en/of psychische klachten. De begeleiding en zorg ligt in handen van Reinier van Arkel, in samenwerking met Novadic-Kentron.  
Intussen is het eerste hostel aan de Van Broeckhovenlaan gerealiseerd.  Maar het  voorbereidingsproces van het tweede beoogde hostel aan de Zuiderparkweg is  sedert  2017 getemporiseerd. Dat kwam  door een verkenning van het totale zorglandschap. Daaruit bleek dat er de komende jaren een nijpende behoefte is aan een woonzorgvoorziening (hostel).
In dat vervolg   wordt op 27 maart 2019  een inloopavond georganiseerd voor  omwonenden, de wijkraad en de beheergroep.  Vertegenwoordigers van Zayaz en Reinier van Arkel zullen er informatie  verstrekken over de opgave, het proces en de planning van het project.
Ook een stap is  in april 2019  een bestemmingsplanprocedure  ihkv van de RO-procedure te starten. Dan – mei 2019- zal ook een inloopavond worden georganiseerd over het voorontwerp bestemmingsplan en het concrete bouwplan.


Bericht van 24 juli 2018 PvdA vraagt om tweede hostel ivm overlast zwevers
De PvdA vraagt het College van B&W [brief dd.23072018] om een tweede hostel. Aanleiding zijn de incidenten en klachten over de zwerver Charlie die publiek en de horeca lastig valt.
Speciaal voor deze groep overlast gevende burgers zou er een tweede hostel moeten komen, aldus Pieter-Paul Slikker van de PvdA. Slikker zegt dat er al eerder vragen zijn gesteld over de zorg in de wijken en de wens om  een tweede hostel te realiseren.

De vraag van de PvdA  is hoe het staat met de zorg in de wijken. Slikker verwijst naar andere steden waar al een 'Skaeve Huse' als opvang van zware problematieke inwoners is gerealiseerd.
Ook vraagt de fractie hoe het staat met de fusie PUB en Spoor73 en met de gewenste daguitbreiding dagbesteding  voor verslaafde en verwarde inwoners aldaar.