Uitstel opening hostel Zwanenhuis Zuiderparkweg

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-07-2022 | Gewijzigd op: 18-07-2022
Uitstel  festiviteiten  rond de opening van hostel Zuiderparkweg en het appartementencomplex naar komend najaar.
In verband met de voorspelde hitte op dinsdag 19 juli  2022 heeft de organisatie van de geplande opening van hostel Zuiderparkweg en het naastgelegen appartementencomplex te annuleren. De reden is dat het voor cliënten en  medewerkers niet verantwoord is om bij temperaturen van omstreeks 40 graden een buitenevenement doorgang te laten vinden, hoezeer we dat ook betreuren.  
De organisatie gaat op zoek naar een alternatieve datum, waarschijnlijk in september. Zodra dat bekend is worden de genodigden wederom geïnformeerd.
Impressie van de bouw van twee flats, te weten woningen en apart een hostel aan de Zuiderparkweg.  foto © paul kriele, 15 december 2021.

Bericht van 11 april 2022 Officiële opening van het Zwanenhuis zal pas in de loop van de maand mei plaats vinden.
Helaas duurt het nog even voordat het hostel Het Zwanenhuis aan de Zuiderparkweg officieel geopend gaat worden. Dat komt omdat de bewoners stap voor stap hun kamers gaan innemen. Maar ook omdat de invulling van de opening met de buurt afgestemd wordt . Dat speelt des te meer vanwege het verbindend element tussen het hostel en de buurt aan de Zuiderparkweg e.o. , aldus de toelichting door Ilse van de Lange.
'Helaas' stond er, omdat door die vertraging de toenmalige verantwoordelijke wethouder Huib van Olden niet officieel aanwezig kan zijn doordat intussen [in mei 2022] een nieuw College van B&W zal zijn aangesteld. Bovendien dient de opening ook met de gemeente te worden besproken. 

Bericht van 8 april 2022 Hostel Het Zwanenhuis  in gebruik genomen.
Aan de Zuiderparkweg 284-286 ging het hostel Zwanenhuis open. Dat is een opvang voor verslaafden met psychische problemen. Het biedt plaats aan 30 bewoners. Aan hen wordt zorg en begeleiding gegeven door Reinier van Arkel en Novadic-Kentron. Hostel  Zwanenhuis is het tweede van de ooit aangekondigde vijf  te bouwen  hostels. Het is in opdracht van Zayaz gebouwd. Het zal voorlopig wel bij twee hostels blijven. Al is er nog een gepland in de polder aan de Nieuwendijk 3 richting Den Dungen. 
De naam Zwanenhuis is afgeleid van de bekende oud genees-heer directeur van Voorburg Goos Zwanikken die daar in de jaren 70 de behandeling  omgooide naar een meer vrijer en persoonlijker behandeling zonder opsluiting. Ernstige gevallen daar gelaten. 

Bericht van 15 december 2021 Bouwvorderingen van hostel en woningen  aan Zuiderparkweg

Bericht van 26 januari 2021: Bouw hostel en woningen aan Zuiderparkweg naast De Meent
De bouw van een woonzorgcentrum [hostel] en 20 woningen aan de Zuiderparkweg.
foto © paul kriele, 26 januari 2021.

Aan de Zuiderparkweg is iov Zayaz ism Reinier van Arkel de bouw zichtbaar van 20 woningen in het sociale segment en ook een woonzorgvoorziening (hostel). Dat hostel bestaat uit 34 eenheden voor cliënten met verslavingsproblematiek en/of psychische klachten.
 
Bericht van 14 maart 2019 Ontwikkeling bouw  en woningbouw op plek De Meent aan Zuiderparkweg 
Aan de Zuiderparkweg 284-286 gaat Zayaz in samenwerking met Reinier van Arkel aan de slag met het realiseren van 20 woningen in het sociale segment én een woonzorgvoorziening (hostel). Dat hostel bestaat uit 34 eenheden voor cliënten met verslavingsproblematiek en/of psychische klachten. De begeleiding en zorg ligt in handen van Reinier van Arkel, in samenwerking met Novadic-Kentron.  

Intussen is het eerste hostel aan de Van Broeckhovenlaan gerealiseerd.  Maar het  voorbereidingsproces van het tweede beoogde hostel aan de Zuiderparkweg is  sedert  2017 getemporiseerd. Dat kwam  door een verkenning van het totale zorglandschap. Daaruit bleek dat er de komende jaren een nijpende behoefte is aan een woonzorgvoorziening (hostel).
In dat vervolg   wordt op 27 maart 2019  een inloopavond georganiseerd voor  omwonenden, de wijkraad en de beheergroep.  Vertegenwoordigers van Zayaz en Reinier van Arkel zullen er informatie  verstrekken over de opgave, het proces en de planning van het project.
Ook een stap is  in april 2019  een bestemmingsplanprocedure  ihkv van de RO-procedure te starten. Dan – mei 2019- zal ook een inloopavond worden georganiseerd over het voorontwerp bestemmingsplan en het concrete bouwplan.


Bericht van 24 juli 2018 PvdA vraagt om tweede hostel ivm overlast zwevers
De PvdA vraagt het College van B&W [brief dd.23072018] om een tweede hostel. Aanleiding zijn de incidenten en klachten over de zwerver Charlie die publiek en de horeca lastig valt.
Speciaal voor deze groep overlast gevende burgers zou er een tweede hostel moeten komen, aldus Pieter-Paul Slikker van de PvdA. Slikker zegt dat er al eerder vragen zijn gesteld over de zorg in de wijken en de wens om  een tweede hostel te realiseren.

De vraag van de PvdA  is hoe het staat met de zorg in de wijken. Slikker verwijst naar andere steden waar al een 'Skaeve Huse' als opvang van zware problematieke inwoners is gerealiseerd.
Ook vraagt de fractie hoe het staat met de fusie PUB en Spoor73 en met de gewenste daguitbreiding dagbesteding  voor verslaafde en verwarde inwoners aldaar. 

 

Terug naar boven