Waarschuwing PvdA voor lastenverzwaring door komst windmolenpark

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-09-2018 | Gewijzigd op: 03-09-2018
In de Rosmalense en Litse polders komt een enorm groot windmolenpark. De Pvda waarschuwt dat de investering  hiervoor ook gedragen gaat worden door minder draagkrachtigen, maar dat de investeerders er met de baten gaan strijken.
Dat is nog eenzijdig gesteld, want in de omgeving van Oss is er een coöperatie opgericht zodat de lusten en lasten daar gedeeld worden, maar nabij Den Bosch kocht eerst ontwikkelaar Blue Bear strategisch grond aan waarmee dat bedrijf het initiatief voor dat park naar zich  toe trok.
Daarom stelt de PvdA bij monde van Fouad Kabbouti in het vragenhalfuurtje voor de raadsvergadering vragen daarover  aan B&W.

In de Rosmalens en in de Lithse polders is een groot windmolenpark gepland.
................................................................................................ 
 
 

1.Klopt die grond aankoop in de polder? 2. Zijn er nog andere intiatiefnemers? 3. Wat is uw beoordeding het verschil van het  draagvlak van de ene tot de andere initiatiefnemer  4. Kent u de grondhoudig van Blue Bear tav de verdeling van baten en lasten ? 5.Was u eens van plan de regie naar u toe te trekken ter vergroting van het draagvlak. Zo nee, waarom niet?
6. Kent u de procedure die doorlopen wordt ter oprichting van een windpark?