Gemeente verlengt gebruik sportpark Schutskamp voor 'de Ouwe Stomp'

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-02-2019 De gemeente antwoordt [brief dd.19022019]  dat ze spoedig met de veteranen een overeenkomst gaat sluiten voor een tijdelijk gebruik van het complex op sportpark Schutskamp. Die overeenkomst  kent een looptijd tot 1 augustus 2020. Daarin staan aspecten van gebuiksvergoeding, onderhoudsverantwoordelijkheden, energiekosten en belasting en verzekering e.d. .Tegelijk gaat de gemeente met provincie  en het rijk in overleg om een oplossing voor de langere termijn te zoeken.
De meeste fracties in de gemeenteraad hebben in een motie [dd.29012019] gepleit voor een langere - tijdelijke beschikbaarheid van de huidige locatie op het voormalige RKJVV-terrein aan de Kooikersweg door onder meer de overeenkomst te verlengen en zich [provincie en gemeente en betrokkenen] in te zetten voor een gezamenlijke oplossing
 Bericht van 23 september 2018: PvdA wil meer duidelijkheid over toekomst veteranen.
In een brief [dd.23092018] aan B&W* pleit Pieter Paul Slikker fractieleider van de PvdA voor een permanente plek voor de stichting 'Ouwe Stomp'. Den Bosch dient als voormalig garnizoenstad deze oud-gedienden een warm thuis te bieden. Maandelijks ontmoeten 500 voormalig geüniformeerden elkaar in de voormalige sportvertrekken van R.K.J.J.V.   Elkaar ontmoeten, de waarde van vrijheid, vrede en verdraadzaamheid uitdragen, dat is dagelijks werk voor de vrijwilligers van Veteranen Ontmoetingscentrum Brabant Noord Ouwe Stomp. 
Ouwe Stomp timmert aan de weg. Door het organiseren van ontmoeting en hulpverlening voor steeds meer voormalig en huidig geüniformeerden van de Indiëgangers tot hen die recent dienden in Afghanistan. Door het inrichten van een museum waar basisscholieren kennis kunnen maken met de geschiedenis van de oorlog en het belang van vrede . Door het organiseren van activiteiten met en voor de buurt. Door een thuis te bieden aan het Muziekkorps Regiment Van Heutsz  én aan het Roze Huis, de huiskamer voor de LHBTI-gemeenschap.
Ouwe Stomp wil daar graag mee door maar verkeert in het ongewisse over de toekomst. Er is na een jaar nog geen overeenkomst met de gemeente over het huidige gebruik. Ook is het onduidelijk hoe lang de stichting op de huidige locatie kan verblijven. Onzeker is het of verdere inrichting van het museum verstandig is en het bestraten van de voormalige grasvelden voor méér activiteiten mogelijk is. Er zijn hierover met de vorige  portefeuillehouder gesprekken gevoerd  en  toezeggingen gedaan, maar helaas is hier geen vervolg aan gegeven.
Met het 75 jarige bevrijdingsfeest voor de deur is het niet meer dan logisch dat we niet alleen de vrede en de vrijheid vieren maar ook onze veteranen eren.’

*In die brief aan B&W vraagt Slikker om duidelijkheid van het College van B&W in deze zzaak en vraagt hij of de stichting 'Ouwe Stomp' daar haar acitiviteiten kan uitbreiden?
 

Terug naar boven