PvdA wil stembussen in onderwijsinstellingen

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-12-2018 De PvdA wil door stembureaus op scholen te plaatsen jongeren meer bij de politiek betrekken.  Op 19 november j.l. stuurde de Nationale Jeugdraad (NJR) een brief aan onze gemeenteraad waarin er aandacht werd gevraagd voor de positie van jongeren in onze vertegenwoordigende democratie. Zoals in de brief terecht wordt geconstateerd is er sprake van een groeiende afstand tussen jongeren en de politiek en daalt de opkomst van jongeren bij verkiezingen. Recent vroeg de Staatscommissie Parlementair stelsel hier eveneens aandacht voor.
Om de betrokkenheid van jongeren bij verkiezingen te vergroten is de nabijheid van een stemlokaal van groot belang. Hoe kleiner de moeite, hoe groter de betrokkenheid. Vandaar dat de NJR pleit voor stembureaus op onderwijsinstellingen.

De fractie van de Partij van de Arbeid had deze brief middels een discussienotitie willen agenderen voor de commissie Bestuur van januari. Op het KW1C was de afgelopen jaren immers een stembureau te vinden maar bijvoorbeeld op het AVANS en andere onderwijsinstellingen was dit niet het geval. Gezien het gebrek aan overige agendapunten ziet het er echter  naar uit dat deze commissievergadering geen doorgang zal vinden waarmee het onderwerp
Omdat dit onderwerp pas in  februari 2019 op de agenda van de commissievergaderingen staat wil de PvdA -in navolging van de NJR stembureaus op onderwijsinstellingen plaatsen.