Veel 'drempels' die stembureaus op scholen onmogelijk maken

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-01-2019 | Gewijzigd op: 11-01-2019
In het antwoord van de gemeente [brief  dd. 8 januari 2019] op het verzoek van Pieter Paul Slikker van de PvdA, om  de stembureaus naar de jongeren te brengen, schrijft de gemeente:
Dat er teveel obstakels spelen die een stembureau ter plekke onmogelijk maken: op  organisatorisch vlak meldt AVANS dat ze dit jaar op de verkiezingsdatum  een open dag hebben. Daardoor kan er daar geen stembureau komen. Fontys  wil alle gemaakte kosten in rekening brengen en met JADS heerst een verschil van inzicht over de vergoeding wat samenwerking onmogelijk maakt.

Wel worden op het KW1-College,  locatie Vlijmenseweg en op de Bossche Vakschool bij de komende [maart 2019] verkiezingen voor Provinciale Staten, een stembureau ingericht. De locatie achter het station is wel onderzocht, maar  er is onvoldoende ruimte voor een mobiel stembureau.
Alleen bij gemeenteraadsverkiezingen [en niet provinciaal] werkt de gemeente samen  om in een campagne de opkomst van jongeren te bevorderen.