PvdA & PvdA Aa en Maas: Bossche stadsplassen als bron voor verwarming

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-03-2019 Uniek voor ‘s-Hertogenbosch zijn de 6 diepe stadsplassen (Zuiderplas, Oosterplas, Ertveldplas, Noorderplas, IJzeren vrouw en De Groote Wielenplas). Deze diepe plassen kennen een temperatuurverschil tussen het water op grote diepte en het oppervlaktewater. Dit temperatuurverschil leent zich uitstekend voor het opwekken van warmte en/of koude.
De energietransitie zal een omslag van woningen van gas naar elektriciteit betekenen. Aquatermie kan hiervoor aanvullend basiswarmte leveren, die in totaliteit tot besparing van elektriciteit kan leiden. De unieke kansen voor aquatermie in Den Bosch liggen in de combinatie van grotere wooncomplexen nabij de grote plassen, of in de combinatie van nieuwe woonwijken c.q. ombouwen van woonwijken.
De PvdA Den Bosch wil dat de gemeente in samenwerking met waterschap Aa en Maas onderzoekt of dat een betaalbare en haalbare mogelijkheid biedt.
Namens: Rob Bots, namens de PvdA algemeen bestuurslid waterschap Aa en Maas (06-21653910)
Gert-Jan van Rooij, namens de PvdA commissielid in de commissie Omgeving gemeenteraad ’s-Hertogenbosch